Pražský jihovýchod

Chodovská výročí se sedmičkou

01.01.2009 00:00
V roce 2007 si mohou obyvatelé Chodova připomenout některá kulatá výročí historických událostí v naší obci. Badatelé se většinou shodují, že nejspíše před 780 lety, v roce 1227, se Chodov již mohl stát majetkem jeruzalémských rytířů, řádu křížovníků strážců božího hrobu. Nejčastěji je uváděno...

70 let sboru českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi

01.01.2009 00:00
V roce 1930 se Uhříněves stala samostatným farním obvodem, měla k tomu všechny předpoklady: svůj chrám, faru, své staršovstvo, Nedělní školu a Sdružení mládeže. Osamostatnění zdejšího sboru je spojeno se jménem vikáře Jiřího Petříka, který zde působil jako farář od roku 1930 do roku 1967. Při...

Návrat Krkavčí hrušky

01.01.2009 00:00
Od dávných dob se pole v místech kde dnes vedle dálnice končí ulice Malebná a V Lomech nazývala U Krkavčí hrušky. Se zánikem polí zanikl mezi lidmi i tento pomístní název. Zůstal zachován pouze na pozemkových mapách a v kronice. Firma Eurotel, která v těchto místech vystavěla své provozní centrum...

Jižní Město peníze EU nepotřebuje?

01.01.2009 00:00
Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2) je jednou z možností čerpání evropských prostředků v letech 2004-2006. Jde o cca 4,3 mld. Kč. Dosáhnout na tyto prostředky mohou vybrané subjekty prostřednictvím projektů. JPD 2 se zaměřuje na: Revitalizaci a rozvoj...

Štvanice v Milíčovském lese

01.01.2009 00:00
Informační server Podlupou přinesl aktuální článek o štvaní a zabíjení zvěře některými psy v Milíčovském lese. Letošní zima byla k volně žijícím živočichům již tak dost krutá a člověk by jim neměl život ještě více komplikovat. Bohužel to není problém jen Milíčovského lesa, ale volně žijící...

Chodovské památky evidovány

01.01.2009 00:00
  Dobrovolná Společnost pro ochranu a výzkum kamenných křížů pracující při muzeu v Aši zařadila do své centrální evidence drobných památek České republiky tři objekty z pražského Chodova. Jde o barokní sokl po soše sv. Izidora na spodním konci Starochodovské ulice (e.č. 7194), udržovaný...

Ještě k Husáku

01.01.2009 00:00
  Letní dvojčíslo Klíče přineslo pod zkratkou –jaš- článek „KDE JE Husovo náměstí?“, který nás vyzýval k přemýšlení. Je škoda, že velké veřejné prostranství v centrální části starého Chodova hovorově nazývané „Husák“ přišlo o své původní úřední pojmenování. S náměstími na Jižním městě je to...

Smrt smrtihlava

01.01.2009 00:00
Prahu 11 nelze považovat za přirozeně vyvážený ekosystém a přesto, nebo snad právě proto, přináší zdejší příroda trpělivému pozorovateli různá překvapení. Jednoho letního večera navštívil naši zahradu v Chodově lišaj smrtihlav. Krásný velký noční motýl s kresbou na zádech vzdáleně připomínající...

Jižanský krasavec na Praze 11

01.01.2009 00:00
Při hledání kladů pro život na Praze 11 se nejčastěji setkáváme s názorem, že zde máme relativně zdravější životní prostředí proti jiným částem Prahy. Je pravdou, že vyšší nadmořská výška s intenzivním provětráváním a pozdní zastavění území jsou podstatným vkladem pro kvalitu zdejšího života....

Vánoční vzpomínka na sochu patrona rolníků na Chodově

01.01.2009 00:00
V zatáčce prastaré cesty (Starochodovská), vedoucí tudy snad již od pravěku, naproti barokní bráně panského chodovského dvora (dnes zbořená i s dvorem) stávala socha sv. Izidora patrona rolníků. Tento španělský světec žil v letech 1070 – 1130 v Madridu, jako prostý a zbožný rolník, jeho atributem...
<< 1 | 2 | 3 >>