Vánoční vzpomínka na sochu patrona rolníků na Chodově

01.01.2009 00:00

V zatáčce prastaré cesty (Starochodovská), vedoucí tudy snad již od pravěku, naproti barokní bráně panského chodovského dvora (dnes zbořená i s dvorem) stávala socha sv. Izidora patrona rolníků. Tento španělský světec žil v letech 1070 – 1130 v Madridu, jako prostý a zbožný rolník, jeho atributem bývá srp. Vznik jeho sochy na Chodově spadá nejspíše do poloviny 18. století a je spojen s pověstí o louži na cestě a vzteklém vozkovi. Pravděpodobnější se zdá, že se o ní zasloužila hraběnka Marie Josefa z Goltze dcera hraběte Jana Arnošta Václava z Goltze pána na Kunraticích a na Chodově. Ještě v roce 1907 je socha zmiňována jako slabá kamenná barokní práce. Později se socha ztratila stejně jako selský stav na Chodově. Zbyl po ní jen kamenný sokl, na který byl umístěn prostý křížek. Původně rostly okolo sochy 4 kaštany, při budování nové silnice byly dva poraženy, třetí zašel později sám. To vše nám o této soše zjistil a uchoval náš kronikář pan Jiří Bartoň. Dnes je okolí bývalé sochy příjemným ostrůvkem zeleně v husté zástavbě a jednou z posledních památek starého Chodova. Socha se nám dnes připomíná v pomístním názvu Za svatým Izidorem a názvu vzdálenější ulice Ke sv. Izidoru. Jaký osud v dnešní pádící době připravíme tomuto památnému místu našeho domova?

Michal Streubel
Chodov

 

(článek byl uveřejněn v roce 2002 v časopise Klíč; verze před gramatickou korekturou)