Broumovsko

Sluneční osvícení oltáře kostela ve Vernéřovicích

01.01.2009 00:00
Barokní vernéřovický kostel sv. Archanděla Michaela již více než 280 let slouží věřícím, kterým poskytuje nejen duchovní útěchu, ale i neopakovatelné estetické zážitky barokní vyváženosti interiéru. Díky úctyhodné péči zdejších farníků a správce farnosti je kostel dostatečně zabezpečen proti...

Socha svaté trojice u Streubelova statku - Über das Standbild vor dem Streubel – Bauernhof

01.01.2009 00:00
Ve vlastivědné knize „Die Gemeinden Deutsch-Wernersdorf, Birkigt, Bodisch und Hutberg” je mimo jiné popsána socha Svaté trojice. Stávala před statkem č.p. 69 ve Vernéřovicích (okres Náchod), kde dříve hospodařili naši jmenovci. Její postavení je spojeno s původními obyvateli, kteří vztyčením...

Winterovo zvonařství - další nálezy

01.01.2009 00:00
Loňský magazín Broumovsko zveřejnil článek Pavly Jungmannové „Broumovský zvonař Oktav Winter“. Jeho podnik byl jedním z prvků dřívější hospodářské rozmanitosti Broumovska. Většina Winterových zvonů propadla díky svému „mládí“ rekvizicím obou Světových válek, proto na Broumovsku nenalezneme ani...

Několik doplňků k článkům o Vernéřovicicích

01.01.2009 00:00
K nejvzácnější památce kostelu sv. archanděla Michaela je vhodné dodat, že uvedené rodiny mají i velkou zásluhu na tom, že byl kostel opatřen novou plechovou střechou, která ho chrání před nepřízní živlů. Vernéřovický kostel tím před lety získal velký náskok proti okolním kostelům. Obec také...

Výročí

01.01.2009 00:00
Dvojí výročí letos (2004) oslavuje obec Vernéřovice na Broumovsku: 100 let od vysvěcení poutního kostelíčka Panny Marie Pomocné u Vernéřovické studánky a 570 let od připojení obce k Broumovskému klášternímu panství Benediktinů. V majetku kláštera zůstala obec do roku 1848. Michal...

Kostelíček u Vernéřovické studánky

01.01.2009 00:00
Letos? 15. srpna, uplynulo 100 let od slavnostního vysvěcení poutního kostelíčku sv. Panny Marie Pomocné u Vernéřovické studánky. Zdejší kostelíček je zatím posledním kamínkem vloženým do nádherné mozaiky venkovských kostelů na Broumovsku. Výročí poutního místa si zaslouží malé ohlédnutí a...

Poslední strážník

01.01.2009 00:00
Dne 8. května 1930 jsme ho doprovodili ke hrobu, tohoto velkého, silného, s přísným pohledem, a přesto zcela vlídného strážníka z Vernéřovic, pana Vinzenze Krause. To, že u všech obyvatel vesnice byl velmi oblíben a ctěn, dokázala i nadmíru veliká účast na jeho pohřbu. I tvrdým mužům při loučení...

„Koupím starý dům“ (který se mi zaplatí jeho sochařskou výzdobou a kamenickým prvky)

01.01.2009 00:00
Předkládám naším Váženým čtenářů příklad nakládání z památkami, které tvoří nedílnou součást kulturní krajiny naší země. Jde o příspěvek, který napsal šéf muzea v Broumově Miroslav Otte, a který byl zveřejněn v Broumovském zpravodaji číslo 12 v roce 2001: Drancování kulturního inventáře města...

Josef Spiske - obecní posel

01.01.2009 00:00
Josef Spiske, ve Vernéřovicích nazýván pouze posel-Spiske, byl malý, ale kurážný muž, který přes své nedostatečné školní vzdělání (v tehdejší době) byl ve čtení, psaní a počítání naprosto zběhlý. Desítky let byl své obci poctivým, věrným služebníkem, jejíž veškerý písemný styk, také ten mezi farním...

Heslo Vernéřovice

01.01.2009 00:00
V současné době lze na našem knižním trhu zakoupit různé turistické průvodce popisující malebné Broumovsko, které se stává samostatným turistickým regionem. Proti dřívějším dobám se k lepšímu změnila grafická stránka i kvalita tisku, bohužel to však nelze říci o obsahové stránce, která je sice...
1 | 2 >>