Broumovsko

Živelné pohromy ve Vernéřovicích od poloviny 16. do konce 18. století

01.01.2009 00:00
Nedávné opakování velkých povodní nutí k zamyšlení, do jaké míry jsou tyto události spojeny s přírodními silami, nebo jestli člověk svojí činností k těmto pohromám nenapomáhá. Množství informací o řádění přírodních živlů z celého světa vyvolává dojem výjimečnosti naší doby. Předkládám seznam...

Vernéřovické zvony

01.01.2009 00:00
Hlas zvonu je součástí našeho života. Oznamuje nám ubíhající čas, sváteční chvíle, ale i smutné události a také nás varuje před nebezpečím. V dnešní době jsou jeho původní funkce nahrazovány masovými sdělovacími prostředky. Přesto si zvony uchovaly své kouzlo a doplňují kolorit našeho života. Jako...

Vernéřovický zvon z roku 1600

01.01.2009 00:00
V letošním roce uplynulo 400 let od odlití dodnes zachovaného zvonu ve věži kostela sv. Michaela. Probíhající advent je ta pravá chvíle k malé vzpomínce. Zdejší zvon je nejstarším zachovaným na Broumovsku, chápaném v užším smyslu, jako země v povodí Stěnavy ”za (pod) Stěnami”. Tento zvon odlitý v...

Kamenné kříže na Broumovsku

01.01.2009 00:00
Kamenné kříže patří do široké skupiny drobných terénních památek, jde zpravidla o menší monolitický objekt, jehož hlavním výtvarným motivem je kříž. Nejčastějšími typy jsou prostý kamenný kříž a křížový kámen (kamenná deska s křížem), méně častým typem je kruhová stéla. Na objektech jsou někdy...

Vernéřovice v průběhu 650 let (1351-2001)

01.01.2009 00:00
Předpokládané založení obce spadá zřejmě do poslední třetiny 13. století, snad pod patronací pánů z Adršpachu. Nejstarší historie obce je zatím zahalena tajemstvím, dostupné prameny nám podávají pouze útržkovitý obrázek. Romantická pověst praví, že kolonisté přišli pod vedením jistého Wernera z...

Vižňovský zvon z roku 1601

01.01.2009 00:00
V letošním roce uplyne 400 let od odlití dodnes zachovaného zvonu zavěšeného ve věži zdejšího kostela svaté Anny, visí tiše na 6 ozdobných renesačních uchách zavěšených do staré dřevěné hlavy ve zvonovém patře věže v bytelné zvonové stolici. Na čepci je v reliéfu mezi ozdobnými pruhy nápis: KOMPT...

Kamenné kříže na Broumovsku po roce

01.01.2009 00:00
V Broumovsku 3-4/2000 jsem popsal existující i ztracené kamenné kříže v hranicích stejnojmenné CHKO, mezitím došlo ke dvěma změnám. Mohutný kamenný kříž (0105) u České Metuje se opět vrátil na své původní místo k silnici do Police nad Metují. Obyvatelé České Metuje za podpory svého Obecního úřadu...

Komunitní dům Broumovska - barokní fara v Heřmánkovicích

01.01.2009 00:00
Jednou za základen velkolepé akce letošního roku - Týdne pro Broumovské kostely - byla barokní fara v Heřmánkovicích, kterou za zůstatkovou cenu necelých dvěstětisíc korun zakoupilo po ročním jednání s římskokatolickou církví Collegium. Již čtrnáct dní před začátkem Týdne se sjelo několik desítek...

Chráněná krajinná oblast Broumovsko

01.01.2009 00:00
Správu Chráněné krajinné oblasti Broumovsko vede RNDr. Jan Piňos. Broumovsko je svébytným územím, jehož neobyčejné přírodní krásy byly po staletí hospodářsky kultivovány a krajina obohacována o umělecké památky pod správou benediktinského řádu. Vyváženým obhospodařováním a hodnotným stavitelstvím...

Sluneční osvícení oltáře kostela ve Vernéřovicích

01.01.2009 00:00
Barokní vernéřovický kostel sv. Archanděla Michaela již více než 280 let slouží věřícím, kterým poskytuje nejen duchovní útěchu, ale i neopakovatelné estetické zážitky barokní vyváženosti interiéru. Díky úctyhodné péči zdejších farníků a správce farnosti je kostel dostatečně zabezpečen proti...
1 | 2 >>