Vernéřovický zvon z roku 1600

01.01.2009 00:00

V letošním roce uplynulo 400 let od odlití dodnes zachovaného zvonu ve věži kostela sv. Michaela. Probíhající advent je ta pravá chvíle k malé vzpomínce. Zdejší zvon je nejstarším zachovaným na Broumovsku, chápaném v užším smyslu, jako země v povodí Stěnavy ”za (pod) Stěnami”. Tento zvon odlitý v době panování císaře Rudolfa II., za opata Marina II. – Korytka, nám podává jedny z nejstarších informací o obyvatelích Vernéřovic, Březové a Bohdašína. Spolu s náhrobkem šolce Blasigena Meißnera z roku 1579 zachovaném uvnitř kostela se jedná o dvě nejstarší památky v obci.
Na zvon se dnešní době již moc nezvoní. Visí tiše zavěšený na koruně z 6 ozdobných renesačních uch v bytelné dřevěné stolici ve zvonovém patře věže. Je oproti původním orientaci otočen o 90°, zřejmě proto, že byl zvoněním na úhozovém věnci poškozen. Jeho koruna je přichycena k železnému ”I” profilu místo obvyklé dřevěné hlavy. Čepec nese v reliéfu mezi ozdobnými pruhy nápis: RUF MICH AN IN ZEID(T) DER NOT, SPRICHT DER HERR, SO WILL ICH DICH ERRETTEN UND DU SOLLST MICH PREISEN. ANNO 1600 (Zavolej mě v čase nouze, říká bůh, pak tě chci chránit a ty mě máš velebit). Na plášti je v reliéfu vyobrazen mezi znaky Břevnovského a Broumovského kláštera se zkratkou OSB krucifix. Na protilehlé straně je v reliéfu text se jmény kostelníků, tedy osob, které se na ulití zvonu podílely.
Tento zvon mimo jiné pamatuje další čtyři zvony z let 1553,1560,1684 a 1866 zrekvírované v roce 1916 a dva ulité v roce 1924, opět zrekvírované v zimě 1943/44. Podrobnější pojednání o vernéřovických zvonech z kostela sv. Michaela i z poutního kostelíku u Vernéřovické studánky vyjde v časopise Broumovsko. Přejme tomuto pamětníku starých časů, aby svým vznešeným hlasem těšil Vernéřovické i v novém tisíciletí.

Michal Streubel

 

(článek byl uveřejněn v časopisech Dědictví Koruny české 3-4/2000 a Meziměstský zpravodaj 12/2000, verze před gramatickou korekturou)