Chráněná krajinná oblast Broumovsko

01.01.2009 00:00

Správu Chráněné krajinné oblasti Broumovsko vede RNDr. Jan Piňos. Broumovsko je svébytným územím, jehož neobyčejné přírodní krásy byly po staletí hospodářsky kultivovány a krajina obohacována o umělecké památky pod správou benediktinského řádu. Vyváženým obhospodařováním a hodnotným stavitelstvím vznikla mimořádná, harmonická, ekologicky a esteticky vyvážená krajina, pro níž je přízračná pestrost a prolínání krás přírody a historie. V CHKO Broumovsko jsou dvě městské památkové zóny, vesnická památková rezervace, dva benediktinské kláštery, zvláštní skupina desíti barokních převážně venkovských kostelů, nejstarší dřevěný kostel v Čechách, výstavné zděné statky broumovského typu, desítky kaplí, křížové cesty a stovky pískovcových soch a křížů mimořádné umělecké hodnoty v obcích i ve volné krajině. Kulturní památky však leží ve stínu přírodních krás - svědčí o tom i jejich neutěšený stav a menší zájem návštěvníků.

Michal Streubel

 

(článek byl uveřejněn ve časopise Dědictví Koruny české 4/01, verze před gramatickou korekturou)