Pražský jihovýchod

Chodovský Mikuláš se vydařil

01.01.2009 00:00
V úterý 5. prosince odpoledne se konalo na kruhovém náměstí v Centru Chodov setkání Mikulášů a soutěž o putovní Mikulášský pohár občanského sdružení Chodov pro nejsympatičtější mikulášskou skupinu a masku Jižního Města. Akci pro děti pořádali Centrum Chodov, občanské sdružení Chodov a Chodovské...

První památné stromy Jižního Města

01.01.2009 00:00
Staré jasany na dolním konci Starochodovské ulice se dočkaly statutu památných stromů. Jižní Město se dosud nemělo žádný památný strom, mohutný dub na kraji Kunratického lesa leží na katastru Kunratic, duby u rybníka Homolka v Milíčovském lese zase přísluší do Újezdu u Průhonic a většina ostatních...

Pruský kříž stojí v Chodově již 140 let

01.01.2009 00:00
Jedna z nemnoha dochovaných historických památek pražského Jižního Města tzv. Pruský kříž v Bartůňkově ulici, zdobí tuto část našeho města již 140 let. Podle podání hostivařské farní kroniky byl postaven z části náhrad za válečné škody z roku 1866. Stalo se tak prý na popud litochlebského hospodáře...

Před 120 lety byl založen spolek Chodovec

01.01.2009 00:00
Prudký nárůst občanské aktivity v celém tehdejším Rakousko-Uhersku v poslední třetině 19. století se promítl i do společenského dění v Chodově. Nový spolkový zákon č. 134/1867 ř. z. přinesl do celého Předlitavska zvýšenou aktivitu spolkového hnutí. Rozvoj místního zemědělství, navazujících řemesel...

Osmičky chodovského Sokola – krátká vzpomínka

01.01.2009 00:00
Stanovy Tělocvičné jednoty Sokol v Chodově byly sepsány z iniciativy litochlebského statkáře pana Václava Ženíška 8. dubna 1908 a byly následně odeslány na c. k. místodržitelství ke schválení. Ustavující schůze se konala 10. května v hostinci pana Josefa Černého „Na Sále“, dnes restaurace „28“....

Osmičková výročí Jižního Města

01.01.2009 00:00
Pro historii naší země mají letopočty s osmičkou na konci zvláštní význam, v některých z těchto let docházelo k významným událostem, jež na léta ovlivňovaly život v naší zemi. I když roků s osmičkou na konci, kdy se nic celospolečensky významnějšího nestalo, je mnohem více, přesto se v naší zemi na...

Dříve než pošta byla v Chodově spořitelna

01.01.2009 00:00
Po dlouhou dobu byl Chodov zemědělskou obcí, která se však v polovině 20. století postupně přeměňovala na moderní pražské předměstí. Rostoucí počet obyvatel, rozvoj řemesel, obchodu a služeb si žádal přiblížení poštovních a peněžních služeb. Na jejich získání pro Chodov se od 30. let minulého...

Chodovské zvony oslavily narozeniny

01.01.2009 00:00
Zvony z věže římskokatolického kostela sv. Františka z Asissi pojmenované Anna a František zvoní v Chodově již 60 let. Byly na objednávku místního kostelního spolku odlity firmou „Kovolit R. Manoušek a spol." v České u Brna. Pražský arcibiskup a pozdější kardinál Josef Beran je 13. června 1948...

50 let státní ochrany Chodovské tvrze

01.01.2009 00:00
V sobotu 3. května 2008 uplynulo 50 let od nabytí platnosti Zákona o kulturních památkách číslo 22/1958. O toho dne stát chránil i tvrz v Chodově (tehdy u Prahy), jelikož v té době bylo památkou dle zákona vše, co splňovalo podmínky "památky", jen některé se zapisovaly do seznamů kulturních...

Obyvatelé Jižního Města si drobných památek váží

01.01.2009 00:00
Pražské Jižní Město je velké panelové sídliště, které téměř úplně překrylo původní krajinu. Představa Jižního Města jako lokality s drobnými památkami se zdá téměř neskutečná, ale přesto jich zde několik nalezneme. Jdou, pravda spočítat na prstech, ale možná právě proto jsou ve srovnání s podobnými...
1 | 2 | 3 >>