Chodovské památky evidovány

01.01.2009 00:00

 

Dobrovolná Společnost pro ochranu a výzkum kamenných křížů pracující při muzeu v Aši zařadila do své centrální evidence drobných památek České republiky tři objekty z pražského Chodova. Jde o barokní sokl po soše sv. Izidora na spodním konci Starochodovské ulice (e.č. 7194), udržovaný litinový kříž v Bartůňkově ulici (e.č.7195) a opravený litinový kříž u kostela sv. Františka z Assisi (e.č. 7196). Zařazením do evidence nevznikají žádná nová práva ani povinnosti, je však zachycen jejich stav v době evidence, umožněna možnost porovnání vývoje stavu památky v čase a srovnání s ostatními objekty. Jelikož tyto drobné památky nemívají jinou ochranu než dobrou vůli obyvatel, slouží někdy tato evidence i k řešení přestupků spojených s vandalismem, nebo jako důkaz v trestním řízení při jejich zcizení. Za 22 let činnosti této společnosti se podařilo zatím shromáždit informace o téměř pěti tisících drobných památkách, což představuje nejucelenější soubor evidence našich drobných památek. Další předností soupisu je jeho maximální otevřenost všem zájemcům.

Naše společnost ráda přivítá i další spolupracovníky, kteří nám s evidencí pomohou. Pro prvotní evidenci postačí fotografie se stručným základním popise památky a místa. Praha a okolí nemá zatím mnoho evidovaných objektů. Bližší informace rádi poskytnou muzeum Aš, správce databáze pan Kučera , nebo Michal Streubel

Michal Streubel

 

(článek byl uveřejněn v časopisu Klíč, verze před gramatickou korekturou)