Ještě k Husáku

01.01.2009 00:00

 

Letní dvojčíslo Klíče přineslo pod zkratkou –jaš- článek „KDE JE Husovo náměstí?“, který nás vyzýval k přemýšlení.

Je škoda, že velké veřejné prostranství v centrální části starého Chodova hovorově nazývané „Husák“ přišlo o své původní úřední pojmenování. S náměstími na Jižním městě je to zvláštní. Perfekcionisté namítají, že náměstí by měla splňovat jisté předpoklady. Přirozené centrum obce, podstlaná část plochy se zpevněným povrchem, soustředěná zástavba okolo náměstí s domy s více jak 2 byty, nebo s domy sloužícími všeobecně potřebným službám. S těmito předpoklady mají současná náměstí Jižního Města většinou problém, natož bývalé Husovo náměstí ve starém Chodově. To se po epizodě skladiště stavebního materiálu v době výstavby sídliště postupně mění v příjemnou zelenou oázu parkového charakteru. Jsou dosazovány mezery v lipových stromořadích, nové stromy jsou vysazovány i k příčným chodníkům objevují se lavičky, jistě přibude i další osvětlení.

K pojmenování tohoto veřejného prostranství se nabízí i možnosti: „Husův park“, nebo „Husův sad“. Toto pojmenování by zvýraznilo klidový relaxačně rekreační charakter této lokality, který předpokládá územní plán, umožnilo by to opět sladit oficielní i hovorový název a obyvatelům přilehlých ulic by nekomplikovalo život další změnou adresy.

Michal Streubel

 

(článek byl uveřejněn v časopisu Klíč)