Komunitní dům Broumovska - barokní fara v Heřmánkovicích

01.01.2009 00:00

Jednou za základen velkolepé akce letošního roku - Týdne pro Broumovské kostely - byla barokní fara v Heřmánkovicích, kterou za zůstatkovou cenu necelých dvěstětisíc korun zakoupilo po ročním jednání s římskokatolickou církví Collegium. Již čtrnáct dní před začátkem Týdne se sjelo několik desítek dobrovolníků, kteří pomáhali při obnově zchátralého objektu. První prázdninový týden přijelo kromě členů Collegia, většinou z Brna, přes dvacet studentů středních a vysokých škol z Hradce Králové, Českého Krumlova a Náchoda. Studenti měli při obnově barokní fary možnost získat praktické zkušenosti, které využijí při studiu svých uměleckoprůmyslových a stavebních škol. V dalších dnech vystřídali studenty zahraniční dobrovolníci, kteří přijeli v rámci výměnných pracovních pobytů, zprostředkovaných organizací INEX-SDA Praha.
Na vyklízecích a zabezpečovacích pracích se ale nepodíleli jen mladí lidé. Odborné práce zcela bezplatně zajišťovalo několik místních řemeslníků, kteří nejen pomáhali, ale i předávali svoje zkušenosti mladším kolegům. Pokud budou práce úspěšně pokračovat, mohly se tady už napřesrok (v roce 2002) konat prázdninové dílny a rekreační pobyty s programem pro děti, rodiny a školní či zájmové skupiny. Komunitní dům v Heřmánkovicích by měl především pomáhat k rozvoji občanské společnosti a snažit se navázat na odkaz benediktinské tradice tohoto kraje.

Michal Streubel

(článek byl uveřejněn ve časopise Dědictví Koruny české 4/01, verze před gramatickou korekturou)