Chodovská výročí se sedmičkou

01.01.2009 00:00

V roce 2007 si mohou obyvatelé Chodova připomenout některá kulatá výročí historických událostí v naší obci.
Badatelé se většinou shodují, že nejspíše před 780 lety, v roce 1227, se Chodov již mohl stát majetkem jeruzalémských rytířů, řádu křížovníků strážců božího hrobu. Nejčastěji je uváděno rozpětí nabytí Chodova křížovníky (1227-1334). Patrně v té době zřejmě také vyrostla v Chodově tvrz.
V zápisu o koupi panství Bartolomějem Panvicem z Lomnice v roce 1587 nacházíme poprvé zmínku o pivovaru v Chodově, od této události uplyne již 420 let.
Před 320 lety, v roce 1687, začala desetiletá přestavba staré zchátralé tvrze u chodovského dvora. Přestavovali tehdejší majitelé - řád benediktinů od sv. Mikuláše na Starém Městě, tvrz získávala podobu barokního zámečku - letního sídla pro řeholníky.
V roce 1787, tedy před 220 lety, požádala jedna z dalších majitelek panství, hraběnka z Goltze, o povolení otevřít lom na kamenec v rokli sv. Jana Boromejského v místech, kde později vznikla osada Chodovec.
Před 140 lety se na společné schůzi na konci roku 1867 obyvatelé Chodova a Litochleb rozhodli pro zřízení vlastní školy v Chodově.
Připomeňme si letos rovněž 120. výročí zahájení činnosti vlasteneckého dobročinného spolku Chodovec. O deset let později vznikl v Chodově vzdělávací a podpůrný spolek Vlastimil.
V letošním roce také uplyne již 40 let od slavnostního osazení základního kamene dálnice D-1 na nultém kilometru v katastru obce Chodov (8.září 1967), ve stejném roce byl přijat zákon č. 111/67 Sb. o hlavním městě Praze, podle něhož se od 1. 1. 1968 připojil Chodov k obvodu Praha 4.

Sestaveno podle podkladů Dr. Jiřího Bartoně a vzpomínek chodovských obyvatel.

Michal Streubel
Občanské sdružení Chodov