Almanach vydaný k 15. výročí našich společných sportovních podniků

Od roku 1984 do roku 1990 se pět kamarádů snažilo užívat si mládí a před vstupem do ”normálního” života věnovali trochu svého času v divné době sportovnímu pobytu v horské přírodě. Tito kamarádi mají to štěstí, že i po letech jsou přátelé a mohou si takto zavzpomínat. Tento Almanach jsem sepsal hlavně pro nás, abychom si tato krásná léta připomněli a pro naše rodiny, aby nás více poznaly.

Je nás pět kamarádů a tak mi dovolte, abych nás na začátek krátce představil:
(řazeno podle abecedy křestních jmen)

  • Aleš Kocourek zvaný též Kočičák nebo Kocour (1969) studoval s námi na zemědělce v Brandýse, potom to zkusil na VŠ, ale po vojně se z něho stal stavitel. Stačil se oženit a stará se o jednoho potomka.
  • Jiří Kocourek (1968) není Alešův bratr, ale vzal si za ženu Alešovu sestru. Studoval s námi na zemědělce v Brandýse a stal se zaměstnancem neratovické Spolany. V manželství se stará zatím o dva potomky.
  • Michal Streubel (1968) studoval na zemědělce v Brandýse a po krátké epizodě v zemědělství přesedl na bankovnictví. Stačil se také oženit a stará se o dva potomky.
  • Milan Apeltauer zvaný Poš nebo Apoš (1968) chodil s Michalem na základku na Proseku. Potom se stal zedníkem a této profesi je stále věrný. Dvakrát se oženil a stará se o hodně dětí.
  • Tomáš Nosek zvaný Tom (1969) studoval s námi v Brandýse a dosud stále studuje nějaké vysoké školy a mezitím se také věnuje obchodům. Je čerstvě ženatý.

Naše odysea začala v našich 15 letech kdy jsme začali samostatně podnikat výpravy do terénu. Byly to akce slavné i neslavné, ale vždycky jsme do nich vkládali naše mladá srdce. V plném počtu jsme se na žádné akci nikdy nesešli, ale to bylo dáno tím, že každý měl kromě starostí o zábavu i jiné povinnosti. V tomto almanachu jsou popsány akce na kterých se účastnili nejméně dva z pěti kamarádů. Jak šel život, různě jsme na některé akce zblbli i další přátele, střídali jsme oddíly (Sparta Praha, Sokol Trója), ale základní parta zůstávala stále stejná.

Takto jsme trávili svůj volný čas bezstarostného mládí. Společenské změny zahájené v listopadu 1989 nás postupně vtahovaly do života dospělých. Pro nás tato změna znamenala rovněž konec bezstarostného mládí a začátek povinností. Každý z nás šel dalším životem svojí vlastní cestou. Občas jsme se někteří scházeli na dalších akcích, ale jak nám přibývalo starostí, tak se nám to dařilo stále méně. Každý z nás se snažil svým způsobem pokračovat v rozvoji nabytých sportovních zkroušeností. Většinou jsme se dostali dále, výše, nebo přelezli náročné cesty, ale již nám chybělo to pravé bláznovství a stále více jsme znormálňovali.

Tento almanach sepsal v Praze v červnu roku 1999 Michal Streubel na základě svých deníků a paměti své i svých kamarádů.

Almanach vydala v roce 1999 TJ CONDOR Praha v počtu 30 výtisků.