Přehled lyžařských přejezdů pro veřejnost v letech 1962-1989

Ohlédnutí za historií 28 let lyžařských přejezdů

07.11.2011 21:04
Gerhard Streubel: Přehled lyžařských přejezdů pro veřejnost v letech 1962-1989 Sborník dlouholetého člena sekce lyžařské turistiky KČT mapuje 313 akcí, které se uskutečnily během výše uvedených 28 let. Rozsah 123 stran, k dostání na adrese:   Michal Streubel   Malebná 1062/9   149 00 Praha Chodov   e-mail: k.o.s@centrum.cz Cena sborníku 120,- + poštovné. K doplnění dalšího vydání sborníku můžete přispět i vy, když své připomínky, fotografie, novinové výstřižky týkající se akcí či údaje o dalších dosud sborníkem nezachycených akcí pošlete na adresu ústředí Klubu českých turistů:   KČT   P.O. box 42   Archeologická 2256   155 00 Praha 5 Lužiny   případně na e-mail: kct@kct.cz