Sborník

40 let zimního táboření pro veřejnost v České republice 1962 – 2001 

(V roce 2000 podpořila naše TJ vydání sborníku sestaveného naším členem Gerhardem Streubelem) 

Z jmenovaného sborníku uvádíme seznam autorů, použitých materiálů a obsah. V případě Vašeho zájmu je možné tento sborník v tištěné formě nebo v elektronické formě na CD objednat na adrese: Gerhard Streubel Litvínovská 520, 190 00 Praha 9 Prosek. Sborník Vám bude zaslán na dobírku. Cena sborníku v tištěné či elektronické podobě činí 100 Kč včetně poštovného a balného.   

Ze sborníku:

Turistika pro mě znamená víc než trochu zábavy, zdravého pohybu po práci, nebo získávání odznaků. Rozšiřuje můj cit a nutí mě usilovat o zdánlivě nepotřebné. Čistá radost z výstupu, z krásného rozhledu, z pohledu na květ, ze setkání se zvěří, ale i památky našich předků, překonání vlastní pohodlnosti nebo obav, to vše nás může posilovat pro každodenní život a utvářet náš občanský postoj. Chce to, kromě mnoha jiného, v přírodě příliš nespěchat a co možná nejvíce se k ní opět přibližovat. Jednou s osvědčených možností je právě zimní táboření.

G.S. 

Přispěvatelé

Gerhard Streubel hlavní autor  
další přispěvatelé:  
 Petr Randus ZT Klíč 4.6.
 Jiří Kopecký ZT Ostaš – Hvězda 5.2.
 Jan Sládek ZT Klondyke 5.5, Miniškola ZT 5.46.
 Miloš Pluhař ZT Lichnice 5.14.
 Václav Hieke ZT Vlčí hora 5.35.
 Josef Čigelský ZT Josefa Čigelského v Beskydech 5.36.
 Jura Vlček ZT Rychlebské hory 5.37.
 Otakar Juren ZT Lázek 5.39.
 Ivan Šipoš ZT Pekelné údolí 5.42.
 Ladislav Mühlstein ZT Tolštejn 5.49.
 Šebastián Šulc Drsná tečka 6.7. Chibiny 8.3.
 Jan Hrůza - Lukášek    Tuláci z Třebíče 7.1.
 Aleš Kocourek Na snežnicích okolo republiky 7.2.
 Stanislav Patočka Rila – Pirin 8.1.
 Michal Streubel ZT Kottenheide 10.1. Ramsau 1999 9.3. IWCF 17.
 Ján Rajtek ZT na Slovensku 10.4.

Použité materiály

 • Sborník k 20. ročníku ZT Klíč
 • Sborník k 20. výročí ZT Ostaš-Hvězda
 • Sborník k 30. ročníku ZT Klondyke
 • Sborník k 32. výročí ZT Ostaš-Hvězda
 • Kalendáře akcí ČSTV od roku 1972 do roku 1994
 • Kalendáře zimního táboření TJ CONDOR PRAHA od roku 1994
 • Sborník Československá turistika 1988
 • Sborník KČT 1998
 • Materiály Archivu zimního táboření TJ CONDOR PRAHA
 • (pozvánky, účastnické doklady, korespondence, novinové výstřižky atd.)

OBSAH 

1.   Úvod .............................................................3
1.1.  Veřejné zimní táboření-vysvětlení pojmu ..........................3
2.   Atmosféra vzniku první veřejné akce turistů v zimní přírodě ......4
3.   Od ”nultých” ročníků k prvému ZT na Klíči ........................4
4.   ZT Klíč ..........................................................5
4.1.  První Klíč 15.–16.12.1962 ........................................5
4.2.  První Klíč 14.-15.12.1963 ........................................5
4.3.  Třetí Klíč 12.-13.12.1964 ........................................5
4.4.  Další propagační ZT – cíl tábořit na ZOH v Grenoblu ..............6
4.5.  Další ročníky ZT Klíč od 4. po 20. ročník ........................9
4.6.  Od 20. Ročníku ZT Klíč do současnosti ........................... 10
5.   Veřejné ZT podle doby jejich vzniku v období 1964-2000 ...........13
5.1.  Velký Lopením – Mikulčin Vrch ....................................13
5.2.  Ostaš - Hvězda ...................................................13
5.3.  ZT Šerák – Velký Děd .............................................15
5.4.  ZT na Kleti ......................................................15
5.5.  Klondyke .........................................................16
5.6.  Děčínský Sněžník .................................................18
5.7.  ZT Hradešín ......................................................18
5.8.  ZT na Ještědu ....................................................19
5.9.  ZT na Velkém Blaníku .............................................19
5.10. ZT Čeřínek .......................................................21
5.11. ZT na Kynžvartském sedle .........................................21
5.12. ZT na Radějově ...................................................21
5.13. ZT Čertovo kopyto ................................................21
5.14. ZT Lichnice ......................................................21
5.15. ZT na Korábu .....................................................22
5.16. ZT na Harusáku ...................................................23
5.17. ZT na Velké Deštné ...............................................23
5.18. ZT Zlatý potok ...................................................24
5.19. ZT TOM Řež - Knínice .............................................24
5.20. ZT na Slepičích horách ...........................................24
5.21. ZT Hlavní setkání organizároů ZT .................................24
5.22. ZT V Javorníkách .................................................24
5.23. ZT na Háji .......................................................25
5.24. ZT Chřiby ........................................................25
5.25. ZT na hradě Pravda ...............................................25
5.26. Tříkrálové táboření na Koukolově hoře ............................25
5.27. ZT Orlí skály ....................................................26
5.28. ZT na Kopné ......................................................26
5.29. Vítání zimy v Krušných horách ....................................26
5.30. ZT na Libíně .....................................................26
5.31. ZT Klínoveckí iglů ...............................................27
5.32. ZT na Varhošti ...................................................27
5.33. ZT Šacberk .......................................................27
5.34. ZT na Českomoravské vysočině .....................................27
5.35. ZT na Vlčí hoře ..................................................28
5.36. ZT v NDR .........................................................29
5.37. ZT Josefa Čigelského v Beskydech .................................29
5.38. ZT Rychlebské hory ...............................................31
5.39. ZT Lázek .........................................................31
5.40. ZT Pro mrazuvzdorné ..............................................33
5.41. ZT Vysočina ......................................................33
5.42. ZT Ve stopě Zlaté lyže ...........................................33
5.43. Pekelné údolí ....................................................33
5.44. Krušnohorské ZT ..................................................34
5.45. ZT Jeseníky ......................................................34
5.46. Miniškola ZT .....................................................34
5.47. ZT Údolí Moravice ................................................34
5.48. ZT Kozlov ........................................................35
5.49. ZT Tolštejn ......................................................35
5.50. Zimní táboření ”U starého vechtru” ...............................36
5.51. Rysákova ZT ......................................................37
5.52. Skobácké ZT ......................................................37
5.53. ZT Milštejn ......................................................38
5.54. ZT při přejezdu západních Krkonoš ................................38
5.55. ZT o vánočních prázdninách .......................................39
5.56. ZT na hradě Navarov ..............................................39
5.57. ZT na Zvičině ....................................................39
5.58. ZT Mydlovary .....................................................40
5.59. ZT Valečov .......................................................40
5.60. ZT ve stopách Eskymo Welzla ......................................41
5.61. Skobácké ZT Velká Deštná .........................................42
5.62. ZT poustevníka Samuela ...........................................42
5.63. ZT Horky .........................................................42
5.64. ZT na Kralickém Sněžníku .........................................42
5.65. ZT Skobácké ZT na Suchém vrchu ...................................43
6.66. ZT Jestřebí hory – Paseka ........................................43
5.67. ZT Štramberk - Kamenárka .........................................44
5.68. ZT Šleza v Polsku ................................................44
5.69. Závěrečné ZT Jeřáb ...............................................44
5.70. Brigáda zimních táborníků ........................................44
5.71. ZT v sezóně 2000/2001 ............................................44
6.   Veřejné lyžařské přejezdy se stanem v ČR a SR ....................45
6.1.  Úvod .............................................................45
6.2.  Šumavou pro otrlé ................................................45
6.3.  Vysočinou se stanem ..............................................45
6.4.  Bukovské vrchy 1975 ..............................................45
6.5.  S lyžemi a se stanem horami ČSSR .................................46
6.7.  Jak dál ? ........................................................46
6.8.  Drsná tečka ......................................................47
7.   Zimní táboření a putováni na sněžnicích ..........................49
7.1.  Tuláci z Třebíče .................................................49
7.2.  Na sněžnicích okolo republiky ....................................49
8.   Veřejné lyžařské přejezdy se stanem v zahraničí ..................51
8.1.  Bulharsko – Rila a Pirin .........................................51
8.2.  Švédsko – Kungsleden – Královská cesta ...........................52
8.3.  Rusko - Chibiny ..................................................53
9.   Veřejná zimní táboření na sportovních událostech .................54
9.1.  10. ZOH Grenoble 1968 ............................................54
9.2.  28. MS v severských disciplínách Vysoké Tary 1970 ................61
9.3.  43. MS v severských disciplínách Ramsau 1999 .....................62
10.  Veřejné zimní táboření v zahraničí ...............................67
10.1. ZT Kottenheide – NDR, NSR ........................................67
10.2. ZT Ondraszek - Polsko ............................................69
10.3. ZT Šleza - Polsko ................................................70
10.4. Zimní táboření na Slovensku ......................................70
11.  Celostátní srazy zimní (lyžařské) turistiky ......................73
11.1. Celostátní zimní srazy spartakiádní ..............................73
11.2. Zimní turistické srazy českého svazu turistiky - ČST .............73
11.3. Zimní srazy turistů KČT ..........................................73
11.4. Zimní srazy versus veřejná zimní táboření ........................73
11.5. Zimní srazy na Slovensku .........................................74
12.  Hlavní setkání organisátorů ZT .................................. 75
12.1. Houšťka 1976 .....................................................75
12.2. Morávka 1984 .....................................................75
12.3. Bedřichov 1990 ...................................................75
12.4. Kozlov 1998 ......................................................76
12.5. Setkání na aktivech komise lyžařské turistiky ....................76
13.  Výkonnostní odznak zimního táboření ............................. 78
13.1. Historie vyhlášení odznaku ”Zimní táborník” ......................78
13.2. Zajištění odznaků ................................................78
13.3. O podmínkách odznaku .............................................78
13.4. Vydávání odznaků .................................................79
13.5. Nositelé diamantových a zlatých odznaků ..........................79
13.6. Symbolika původního odznaku ......................................80
13.7. Odznak závěr .....................................................80
14.  Zimní táboření a sekce lyžařské turistiky ČUV ČST a KČT ......... 81
15.  Historie a současnost celostátního kalendáře zimního táboření ... 82
16.  Dokumentační a podpůrné aktivity ZT ............................. 83
16.1. Bibliografie .....................................................83
16.2. Archiv ZT ........................................................83
17.  Založení Mezinárodní federace zimních táborníků ................. 84
18.  Doslov ...........................................................85
19.  Zdroje sborníku ..................................................86
19.1. Přispěvatelé .....................................................86
19.2. Použité materiály ................................................86
20.  Obsah ............................................................87

O vydání tohoto sborníku se také zasloužili vzácným pochopením a laskavou podporou:

   KASTEN, spol. s r.o. Neratovice (stavební společnost)
   Otakar Boura
   Mudr. Michal Mašek
   Ing. Martina Šichová 

Text: © Gerhard Streubel
Technický redaktor: Michal Streubel
Výrobní spolupráce: TJ CONDOR Praha
Vydal: Gerhard Streubel v Praze, v roce 2001, 1. vydání
Tisk: KASTEN, spol. s r.o. Neratovice
Náklad: 200 výtisků 

Tento sborník, ani jakákoliv jeho část, nesmí být přetiskována, kopírována či jiným způsobem rozšiřována bez výslovného povolení vydavatele a vlastníků autorských práv.

Sborník 2. vydání

Sborník 40 let zimního táboření pro veřejnost v České republice 1962 – 2001

01.06.2011 22:35
V roce 2010 jsme pro vás připravili druhé doplněné vydání Sborníku.