Ohlédnutí za historií 28 let lyžařských přejezdů

07.11.2011 21:04

Gerhard Streubel: Přehled lyžařských přejezdů pro veřejnost v letech 1962-1989

Sborník dlouholetého člena sekce lyžařské turistiky KČT mapuje 313 akcí, které se uskutečnily během výše uvedených 28 let.

Rozsah 123 stran, k dostání na adrese:

  Michal Streubel
  Malebná 1062/9
  149 00 Praha Chodov
  e-mail: k.o.s@centrum.cz

Cena sborníku 120,- + poštovné. K doplnění dalšího vydání sborníku můžete přispět i vy, když své připomínky, fotografie, novinové výstřižky týkající se akcí či údaje o dalších dosud sborníkem nezachycených akcí pošlete na adresu ústředí Klubu českých turistů:

  KČT
  P.O. box 42
  Archeologická 2256
  155 00 Praha 5 Lužiny
  případně na e-mail: kct@kct.cz