Proměny zimního táboření

 15.1 až 17.1. 1999 si vyrazila skupina českých turistů na zimní táboření Kottenheide pořádané našimi německými sportovními přáteli na sasské straně Krušných hor u Klingentálu.
Jejich tábor jsme nepravidelně navštěvovali od začátku osmdesátých let. V průběhu devadesátých let jsme většinou všichni měli dost starostí sami se sebou a tak jsme naše kontakty omezili na korespondenci. O to větší bylo naše překvapení když jsme mohli letos srovnat úroveň tábora a táborníků z osmdesátých a konce devadesátých let. Německých příznivců nocování v zimní přírodě neubylo, naopak se jejich řady podstatně rozšířili. Dříve v pátek doráželi táborníci pěšky či na lyžích s velkými batohy od vlaku do pozdních nočních hodin. Dnes drtivá většina táborníků přijela autem na nové parkoviště pod tábořištěm. Někteří táborníci však opět dojížděli až okolo 23. hodiny. Dříve se hygienické potřeby odehrávaly tak jak se dalo. Dnes byla k tábořišti dopravena mobilní hygienická buňka. Dříve si táborníci sami řezali nalezené dřevo na táboráky a sedali si okolo nich na přivalené kmeny. Dnes si dřevo na oheň přivezou spolu se stolečky a židličkami autem. Poplatek za osobu činil jako dříve 10,-- marek. Jen ta marka ztvrdla.
Samozřejmě podstatné změny doznalo i vybavení táborníků. Byla to přehlídka všech možných a nemožných pomůcek, které usnadňují pobyt v zimní přírodě. Pořadatel jako majitel sportovního obchodu přímo na místě nabízel k dokoupení stany, spacáky, vařiče a podobně. Jedna z mála věcí která se nezměnila, bylo to, že organizaci celé akce neslo na svých bedrech jen pár obětavých pořadatelů (2). Letos pořadatelé obnovili rozdávání účastnických listů. Pořadatelé nám u ohně pověděli, že nejčastěji jezdí němečtí přátelé zimní turistiky do celoročních zimních campů kde je zařízení na vysoké úrovni. Jejich jednorázový tábor, že je pouze skromná alternativa, ale jedná se o zavazující tradici. Potěšitelné je, že se organizátoři Kottenheide učili poznávat kouzlo nocí v zimní přírodě na českých zimních táborech.
Výrazné změny k lepšímu doznalo i okolí tábora. Šedivé vesničky prokoukly, u cest vyrostli lavičky a odpočívadla, opraveny byli křížky a pomníčky u cest, již tak pečlivé místní značení bylo ještě zdokonaleno. Krajina se prostě proměnila v rekreační park pro lidi a jejich záliby.
Akce se opravdu vydařila bylo hodně sněhu, příjemný mráz, účastníků bylo kolem 200 a lyžařské stopy byly upravené. Když jsme se v neděli vraceli domů měli jsme o čem přemýšlet. Pokud všechno dobře půjde setkají se opět přátelé nocování v zimní přírodě z celé Evropy v únoru na Mistrovství světa v Ramsau .

Michal Streubel
TJ CONDOR PRAHA
17.1.1999

 

(článek byl uveřejněn v časopisu Turistika a hory 3-4/99 a Atuální informaci ATJSK ČR 2/1999, verze před gramatickou korekturou)