Odznak Zimní táborník

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ VÝKONNOSTNÍHO ODZNAKU KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ

ZIMNÍ TÁBORNÍK

 

bronzový, stříbrný, zlatý a diamantový stupeň

 1. Podmínky platí od 15. listopadu 1988 (aktuální znění podmínek je uvedeno na stránkách KČT Horal).
 2. Odznak „Zimní táborník“ se plní na všech akcích organizovaných odbory turistiky KČT ( Kalendář akcí ), případně jiných tělovýchovných organizací.
 3. Podmínky pro plnění jednotlivých stupňů:  

   

  Bronzový stupeň
  • 6 zimních táboření
  • na uvedených akcích je třeba absolvovat nejméně 8 zimních tábornických nocí. 

   

  Stříbrný stupeň
  po splnění podmínek pro bronzový stupeň dalších
  • 10 zimních táboření
  • jeden lyžařský přejezd se stanem (dva noclehy, minimálně 45 km), akci lze nahradit pobytem na zimní stanové základně (tři noclehy, minimálně 60 km na lyžích v okolí základny)
  • na uvedených akcích je třeba absolvovat nejméně 17 zimních tábornických nocí. 

   

  Zlatý stupeň
  po splnění podmínek pro stříbrný stupeň dalších
  • 12 zimních táboření
  • jeden lyžařský přejezd se stanem (tři noclehy, minimálně 75 km), akci lze nahradit pobytem na zimní stanové základně (čtyři noclehy, minimálně 90 km na lyžích v okolí základny)
  • na uvedených akcích je třeba absolvovat nejméně 23 zimních tábornických nocí. 

   

  Diamantový stupeň
  po splnění podmínek pro zlatý stupeň dalších
  • 28 zimních táboř    ení
  • jeden lyžařský přejezd se stanem (tři noclehy, minimálně 75 km), akci lze nahradit pobytem na zimní stanové základně (čtyři noclehy, minimálně 90 km na lyžích v okolí základny)
  • jeden lyžařský přejezd se stanem (čtyři noclehy, minimálně 100 km), akci lze nahradit pobytem na zimní stanové základně (pět noclehů, minimálně 125 km na lyžích v okolí základny)
  • na uvedených akcích je třeba absolvovat nejméně 48 zimních tábornických nocí.
  • z uvedeného počtu zimních tábornických nocí musí být nejméně 10 nocí absolvováno v nadmořské výšce nad 1000 m n.m.
  • je třeba být pořadatelem nebo spolupořadatelem alespoň pěti zimních táboření pro veřejnost (takové táboření musí být uvedeno v Kalendáři zimních táboření KČT-ústředí). 
  Pro získání diamantového odznaku „Zimní táborník“ je třeba absolvovat nejméně 60 akcí a 96 zimních tábornických nocí v průběhu plnění všech stupňů, při pobytu na zimní turistické základně 100 zimních tábornických nocí. 
 4. Podmínky se plní v zimním období od 15. 11. do 31. 03.
 5. Jako zimní táboření se započítává mimo nocování ve stanu i nocování ve sněhové stavbě a záhrabu.
 6. Akce absolvované v zahraničí, vyhovují-li stanoveným podmínkám, se mohou započítávat pro plnění odznaku „Zimní táborník“.
 7. Odznak „Zimní táborník“ se uděluje na základě předložených potvrzení (diplomů apod.) o absolvování akce vydaných pořadateli s uvedením počtu absolvovaných tábornických nocí. U lyžařských přejezdů se předkládá jednoduchá dokumentace včetně jízdenek a potvrzení, která dokládají absolvovanou trasu.
 8. Lyžařské přejezdy i plnění podmínek ze stanové základny je třeba uskutečňovat pro zajištění bezpečnosti alespoň ve tříčlenné skupině. Při nedostatku sněhu je možno lyžařské trasy absolvovat pěšky. Lyžařské přejezdy lze pro získání Diamantového odznaku nahradit účastí na dalších 10 zimních tábořeních a na nich absolvovat alespoň 20 tábornických nocí.
 9. Doba plnění podmínek k získání odznaku „Zimní táborník“ není určena, ani omezena. Odznak „Zimní táborník“ má trvalou platnost. Jeho jednotlivé stupně se plní postupně s tím, že přejezdy lze plnit v předstihu pro vyšší stupeň.
 10. Odznak „Zimní táborník“ - bronzový stupeň může plnit mládež pod vedením cvičitele turistiky, který odpovídá za dodržení zdravotních zásad. Mládež do 18 let, ostatní stupně plnit nemůže z důvodu náročnosti přejezdů. Aby byla aktivita mládeže rozvíjena, udělujeme tzv. dětský Výkonnostní odznak „ Zimní táborník“ se zjednodušenými podmínkami.
 11. Odznak „Zimní táborník“ nelze udělovat jako odměnu za funkcionářskou činnost nebo k životnímu jubileu.
 12. Všechny stupně odznaku „Zimní táborník“ uděluje a eviduje sekce lyžařské turistiky 
Jméno a adresa pověřeného pracovníka sekce lyžařské turistiky KČT:
Otakar Boura, Letohradská 1363, 562 01 Ústí nad Orlicí