K 35.vyroci zimniho taboreni na hore Klic v Luzickych horach

(Vzpomínka na první ročník a hodnocení vývoje)

Ve dnech 15. - 16. 12. 1962 se poprvé uskutečnilo setkání 35 nadšenců (z tohoto počtu bylo 14 žen), kteří svým nocováním v zimní přírodě na strmém vrcholku Klíče (750m) u Nového Boru netradičně vítali začátek zimy a dokázali, že turistická sezóna nikdy nekončí.

Na v denním tisku ohlašované akci se tehdy sešli turisté a horolezci z Roudnice n.L., Lovosic, Brandýsu n.L a České Lípy. Z místního Nového Boru se tehdy zúčastnili především horolezci. Již při prvním ročníku se všichni účastníci nevešli na vlastní vrchol hory a polovička účastníku proto zůstala v sedle hory, kde také podmínky pro ně nebyly tak drsné a pro začátečníky vhodnější.

Značný ohlas mimořádné akce v celé republice a její dobrá organizace členy odboru turistiky TJ Jiskra Nový Bor způsobila, že třetí ročník akce již měl 223 účastníků z 26 míst v Čechách a na Moravě. Účastníci byli tehdy rozmístěni ještě na dva další vrcholy v okolí (Studenec, Jedlová), takže jednotlivá čtyři tábořiště akce tak byla optimálně zatížena. K setkání všech pak docházelo na nedělní besedě v Novém Boru.

V roce 1964 již začaly vznikat další zimní tábory na vrcholcích hor v Čechách i na Moravě. Zvláště potěšující bylo, že vznikaly tábory i mimo naše hraniční horské oblasti např. na Velkém Blaníku, hradě Lichnice, hradě Pravda u Loun, na Varhošti u Litoměřic, Koukolové hoře nedaleko Berouna, Orlických skalách u Znojma atd.

V průběhu uplynulých 35 let byly u nás na více než 60 místech opakovaně pořádány veřejné zimní tábory, z nichž většina byla pořádána nejméně po dobu 10 let a více a některé z nich se konají dodnes v nepřerušené řadě. Naše aktivita překročila i státní hranice a to nejdříve do bývalé NDR, kde vzniklo 5 táboření, z nichž táboření Kottenheide u Klingentahlu bylo silně navštěvováno i našimi táborníky. V poslední době se táboření rozšířilo i do Polska. Polští organizátoři se, podobně jako předtím němečtí, poučili u našich organizátorů a pořádají nyní táboření Polsko-české táboření Ondrazsek ve Slezských Beskydech.

Skupina 16 táborníků, zejména organizátorů těchto akcí, uspořádala táboření na X. zimních olympijských hrách v Grenoblu v roce 1968. Tato akce bude opakována v na IXX. ZOH 1998 v japonském Naganu.

Po celé období byla aktivita zimního táboření metodicky i organizačně podporována ÚOT Svazu turistiky a nyní ústředím KČT. Při tomto ohlédnutí chci především vyzdvihnout nesmírně obětavou, vytrvalou a nezištnou práci organizátorů všech těchto veřejných akcí. Jen menší část těchto táborů se koná v nepřetržité řadě až do dnešních dnů. Na jejich pořádání se většinou vystřídalo několik generací pořadatelů což samo osobě může vést k zániku akce.

Trvalé pořádání našich akcí na vrcholcích hor ztížil i stále se zhoršující stav našich lesů právě v těchto exponovaných partiích a pochopitelná snaha úředníků CHKO, popř. lesníků o jejich ochranu. Přes tyto a další místní specifické potíže mohu uvést, že v sezóně 96/97 máme v kalendáři 26 veřejných táborů, což je opět mírný růst oproti loňsku a hlavně zde mohu vyzvednout následující jubilea akcí, které se pořádají v nepřerušené řadě až dodnes:

  • 35. ročník ZT Klíč - KČT Nový Bor - současný pořadatel Petr Randus
  • 33. ročník ZT Hvězda (Ostaš) - KPT Police n. Metují - současný pořadatel Oldřich Šolc
  • 33. ročník ZT Velký Lopeník - KČT Uherský Brod - pořadatelem stále Jindřich Šášinka
  • 30. ročník ZT Klondyke (Ropice)- KČT Horní Datyně - současný pořadatel Jan Sládek
  •  

Při této příležitosti chci ještě upozornit i na již vydané a letos vydávané almanachy k těmto výročím:

  • 20. ročník Klíče
  • 32. ročník Hvězdy (Ostaš),
  • 30. ročník Klondyke (Ropice)
  • 35. ročník Klíče
  •  

Tato práce ukazuje na hloubku a kvalitu turistické činnosti v místě a dává naší turistice i kulturní rozměr.

Na závěr ještě krátce k dalšímu rozvoji aktivity zimního táboření.
Každoročně se zvyšující počet táborů, nabídka kvalitní výzbroje a výstroje na trhu a zájem v řadách táborníků o vyhlášení podmínek pro plnění diamantového výkonnostního odznaku, v kterých je kladen důraz na sportovní hodnotu akce mi umožňuje prohlasit, že naše turistická aktivita - zimní táboření - výrazně podpoří rozvoj jedné z nejnáročnějších turistických aktivit lyžařských přejezdu s přenocováním v přírodě a tím i sportovní úroveň naší turistiky. Nositelé zlatého nebo diamantového odznaku budou dobře připraveni i pro náročné akce v zahraničí, což bude propagovat i úroveň našeho KČT.

Závěrem ještě jednou moc děkují všem organizátorům jednotlivých zimních táboření a všem vyznavačům této aktivity přejí do dalších let mnoho krásných, silných zážitků v přírodě.

Gerhard Streubel, ZMT - zakladatel akce Klíč