Archiv článků

Nezveřejněné články o některých mých cestách

19.03.2009 00:00
Na jaře roku 1997 jsem se snažil o zveřejnění článku o níže uvedené cestě v časopisu Turista vydávaným KČT (Klubem českých turistů). Podle redakce měl být článek co nejstručnější. Po zkrácení nebyl uveřejněn – pro odlehlost místa kam naši turisté stejně nejezdí. Článek se po zkrácení nelíbil i mě,...

Chodovská výročí se sedmičkou

01.01.2009 00:00
V roce 2007 si mohou obyvatelé Chodova připomenout některá kulatá výročí historických událostí v naší obci. Badatelé se většinou shodují, že nejspíše před 780 lety, v roce 1227, se Chodov již mohl stát majetkem jeruzalémských rytířů, řádu křížovníků strážců božího hrobu. Nejčastěji je uváděno...

Chodovský Mikuláš se vydařil

01.01.2009 00:00
V úterý 5. prosince odpoledne se konalo na kruhovém náměstí v Centru Chodov setkání Mikulášů a soutěž o putovní Mikulášský pohár občanského sdružení Chodov pro nejsympatičtější mikulášskou skupinu a masku Jižního Města. Akci pro děti pořádali Centrum Chodov, občanské sdružení Chodov a Chodovské...

Obyvatelé Jižního Města si drobných památek váží

01.01.2009 00:00
Pražské Jižní Město je velké panelové sídliště, které téměř úplně překrylo původní krajinu. Představa Jižního Města jako lokality s drobnými památkami se zdá téměř neskutečná, ale přesto jich zde několik nalezneme. Jdou, pravda spočítat na prstech, ale možná právě proto jsou ve srovnání s podobnými...

50 let státní ochrany Chodovské tvrze

01.01.2009 00:00
V sobotu 3. května 2008 uplynulo 50 let od nabytí platnosti Zákona o kulturních památkách číslo 22/1958. O toho dne stát chránil i tvrz v Chodově (tehdy u Prahy), jelikož v té době bylo památkou dle zákona vše, co splňovalo podmínky "památky", jen některé se zapisovaly do seznamů kulturních...

Chodovské zvony oslavily narozeniny

01.01.2009 00:00
Zvony z věže římskokatolického kostela sv. Františka z Asissi pojmenované Anna a František zvoní v Chodově již 60 let. Byly na objednávku místního kostelního spolku odlity firmou „Kovolit R. Manoušek a spol." v České u Brna. Pražský arcibiskup a pozdější kardinál Josef Beran je 13. června 1948...

Dříve než pošta byla v Chodově spořitelna

01.01.2009 00:00
Po dlouhou dobu byl Chodov zemědělskou obcí, která se však v polovině 20. století postupně přeměňovala na moderní pražské předměstí. Rostoucí počet obyvatel, rozvoj řemesel, obchodu a služeb si žádal přiblížení poštovních a peněžních služeb. Na jejich získání pro Chodov se od 30. let minulého...

Osmičková výročí Jižního Města

01.01.2009 00:00
Pro historii naší země mají letopočty s osmičkou na konci zvláštní význam, v některých z těchto let docházelo k významným událostem, jež na léta ovlivňovaly život v naší zemi. I když roků s osmičkou na konci, kdy se nic celospolečensky významnějšího nestalo, je mnohem více, přesto se v naší zemi na...

Osmičky chodovského Sokola – krátká vzpomínka

01.01.2009 00:00
Stanovy Tělocvičné jednoty Sokol v Chodově byly sepsány z iniciativy litochlebského statkáře pana Václava Ženíška 8. dubna 1908 a byly následně odeslány na c. k. místodržitelství ke schválení. Ustavující schůze se konala 10. května v hostinci pana Josefa Černého „Na Sále“, dnes restaurace „28“....

Před 120 lety byl založen spolek Chodovec

01.01.2009 00:00
Prudký nárůst občanské aktivity v celém tehdejším Rakousko-Uhersku v poslední třetině 19. století se promítl i do společenského dění v Chodově. Nový spolkový zákon č. 134/1867 ř. z. přinesl do celého Předlitavska zvýšenou aktivitu spolkového hnutí. Rozvoj místního zemědělství, navazujících řemesel...
Záznamy: 21 - 30 ze 84
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>