Vítání léta v Milíčovském lese

01.01.2009 00:00

V Termínu 20.6.1999 uspořádal Klub přátel historické vlastivědy ve spolupráci s žáky a učiteli základních škol již třetí ročník Vítání léta v Milíčovském lese. Pražské Jižní Město a jeho okolí na první pohled nenabízí turistům atraktivní cíle. Nadšený organizátor Jiří Bartoň nás však toto sobotní odpoledne přesvědčil o opaku. Sešlo se nás ve 13 hodin pár desítek z Jižního Města a blízkého okolí u Milíčovského dvora. Přišli rodiče s dětmi stejně jako senioři. Účast jistě ovlivnilo i pošmourné počasí, kdy se zdálo, že bude každou chvíli pršet. Po krátkém přivítání jsme vyrazili k první zastávce na břehu Milíčovského rybníka. Zde jsme vyslechli krátkou geologickou přednášku. Odtud jsme přešli k altánu, kde na nás čekalo vystoupení člena dramatického kroužku. Naše děti se kromě toho protáhly na “prolejzačkách”. Pokračovali jsme lesní pěšinou do nitra Milíčovského lesa. Zde jsme vyslechli přednášku o historii tohoto koutu Prahy. Na další zastávce nám zatančily lesní rusalky a děti si zasoutěžily v různých hrách. Na křižovatce lesních cest u močálu jsme se dozvěděli o vztahu hraběte Zeppelina k okolí Průhonic. Lesními pěšinami při diskusích o historii těchto míst, jsme přešli k největšímu dubu. Jeho obvod obstoupily naše děti a dostali jsme zde památeční kartičky. Kousek dál na mysu u rybníka Kančík. nám zahráli a zazpívali skauti. Odtud jsme přešli k rybníku Vrah. Seznámili jsme se z hypotézou vzniku tohoto názvu (tarucovská past na tažné ptáky) a rozhodli se požádat o oficielní uznání názvu “Labutí ostrov” pro ostrůvek uprostřed rybníka. Na konci hráze nás zastavil malý vodník a po krátkém rozhoru nám předal klíč k létu. Když jsme se rozcházeli, najednou z mraků vysvitlo slunce a přivedlo na naše Jižní Město léto. Můj syn mi dodnes tvrdí, že to zařídil právě ten vodníkův klíč.
Protože se počasí v podvečer skutečně umoudřilo mohli jsme ještě po nabytém programu výletu shlédnout další ročník balónománie na Jižním Městě. Od stanice metra Opatov vzlétaly desítky balónů a zaplnily oblohu nad paneláky. Obě akce byly důstojnou oslavou letního slunovratu. I na pražském Jižním Městě se dokáží obyvatelé radovat ze života. Tyto akce, stejně jako otvírání studánek v krčském lese, nám pomáhají navázat vztah s místem, kde žijeme. Naše Jižní Město se tak postupně stává plnohodnotným lidským sídlem i se svými novými tradicemi.

Michal Streubel
TJ CONDOR PRAHA
15. 7. 1999

(článek byl uveřejněn v Atuální informaci ATJSK ČR 7/1999, verze před gramatickou korekturou)