Archiv článků

Josef Spiske - obecní posel

01.01.2009 00:00
Josef Spiske, ve Vernéřovicích nazýván pouze posel-Spiske, byl malý, ale kurážný muž, který přes své nedostatečné školní vzdělání (v tehdejší době) byl ve čtení, psaní a počítání naprosto zběhlý. Desítky let byl své obci poctivým, věrným služebníkem, jejíž veškerý písemný styk, také ten mezi farním...

„Koupím starý dům“ (který se mi zaplatí jeho sochařskou výzdobou a kamenickým prvky)

01.01.2009 00:00
Předkládám naším Váženým čtenářů příklad nakládání z památkami, které tvoří nedílnou součást kulturní krajiny naší země. Jde o příspěvek, který napsal šéf muzea v Broumově Miroslav Otte, a který byl zveřejněn v Broumovském zpravodaji číslo 12 v roce 2001: Drancování kulturního inventáře města...

Poslední strážník

01.01.2009 00:00
Dne 8. května 1930 jsme ho doprovodili ke hrobu, tohoto velkého, silného, s přísným pohledem, a přesto zcela vlídného strážníka z Vernéřovic, pana Vinzenze Krause. To, že u všech obyvatel vesnice byl velmi oblíben a ctěn, dokázala i nadmíru veliká účast na jeho pohřbu. I tvrdým mužům při loučení...

Kostelíček u Vernéřovické studánky

01.01.2009 00:00
Letos? 15. srpna, uplynulo 100 let od slavnostního vysvěcení poutního kostelíčku sv. Panny Marie Pomocné u Vernéřovické studánky. Zdejší kostelíček je zatím posledním kamínkem vloženým do nádherné mozaiky venkovských kostelů na Broumovsku. Výročí poutního místa si zaslouží malé ohlédnutí a...

Výročí

01.01.2009 00:00
Dvojí výročí letos (2004) oslavuje obec Vernéřovice na Broumovsku: 100 let od vysvěcení poutního kostelíčka Panny Marie Pomocné u Vernéřovické studánky a 570 let od připojení obce k Broumovskému klášternímu panství Benediktinů. V majetku kláštera zůstala obec do roku 1848. Michal...

Několik doplňků k článkům o Vernéřovicicích

01.01.2009 00:00
K nejvzácnější památce kostelu sv. archanděla Michaela je vhodné dodat, že uvedené rodiny mají i velkou zásluhu na tom, že byl kostel opatřen novou plechovou střechou, která ho chrání před nepřízní živlů. Vernéřovický kostel tím před lety získal velký náskok proti okolním kostelům. Obec také...

Winterovo zvonařství - další nálezy

01.01.2009 00:00
Loňský magazín Broumovsko zveřejnil článek Pavly Jungmannové „Broumovský zvonař Oktav Winter“. Jeho podnik byl jedním z prvků dřívější hospodářské rozmanitosti Broumovska. Většina Winterových zvonů propadla díky svému „mládí“ rekvizicím obou Světových válek, proto na Broumovsku nenalezneme ani...

Za tajemstvím kamenných křížů u Prahy

01.01.2009 00:00
Ašské muzeum eviduje v ČR aktuálně více jak 2.000 kamenných křížů. Z tohoto rozsáhlého souboru připadá na okolí Prahy pouze 30 objektů. Tutu skupinu lze rozdělit Vltavou na dva samostatné soubory. Některé objekty jsou skupinou nadšenců řazeny také do souboru českých „megalitů”, v textu označeno...

Kamenné kříže na Pelhřimovsku

01.01.2009 00:00
Kamenné kříže patří do široké skupiny drobných terénních památek, jde zpravidla o menší monolitický objekt, jehož hlavním výtvarným motivem je kříž. Nejčastějšími typy jsou prostý kamenný kříž a křížový kámen (kamenná deska s křížem), méně častým typem je kruhová stéla. Na objektech jsou někdy...

Kamenné kříže na Litoměřicku

01.01.2009 00:00
Kamenné kříže patří do široké skupiny drobných terénních památek, jde zpravidla o menší monolitický objekt, jehož hlavním výtvarným motivem je kříž. Nejčastějšími typy jsou křížový kámen (kamenná deska s křížem) a prostý kamenný kříž, méně častým typem je kruhová stéla. Na objektech jsou někdy i...
Záznamy: 41 - 50 ze 84
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>