Archiv článků

Konec zimní sezóny s Alešem - Lyžcem

01.01.2009 00:00
  V časopise Turista 1/98 jsme si přečetli článek o čistém životě velkého turisty a lyžaře Josefa Aleše - Lyžce. Inspiroval nás k návštěvám jeho hrobu v Bosni u Mnichova Hradiště pří zimních táboření u hradu Valečov v letech 1998, 1999 a 2000. Každým rokem končí naše TJ zimní sezónu začátkem...

Možnosti vzájemné spolupráce mezi pořadateli zimních táboření, obecními samosprávami, řediteli škol a představiteli okresních úřadů

01.01.2009 00:00
  Veřejná zimní táboření (ZT) jsou v ČR pořádána již 36 let. Jedná se o extrémní nadstavbu zimní turistiky, přesto je však tento způsob pobytu v zimní přírodě při dobré kondici a dodržení pravidel bezpečnosti relativně bezproblémově přístupný široké veřejnosti. Od svých úspěšných počátků...

Vernéřovický zvon z roku 1600

01.01.2009 00:00
V letošním roce uplynulo 400 let od odlití dodnes zachovaného zvonu ve věži kostela sv. Michaela. Probíhající advent je ta pravá chvíle k malé vzpomínce. Zdejší zvon je nejstarším zachovaným na Broumovsku, chápaném v užším smyslu, jako země v povodí Stěnavy ”za (pod) Stěnami”. Tento zvon odlitý v...

Josef Spiske - obecní posel

01.01.2009 00:00
Josef Spiske, ve Vernéřovicích nazýván pouze posel-Spiske, byl malý, ale kurážný muž, který přes své nedostatečné školní vzdělání (v tehdejší době) byl ve čtení, psaní a počítání naprosto zběhlý. Desítky let byl své obci poctivým, věrným služebníkem, jejíž veškerý písemný styk, také ten mezi farním...

Heslo Vernéřovice

01.01.2009 00:00
V současné době lze na našem knižním trhu zakoupit různé turistické průvodce popisující malebné Broumovsko, které se stává samostatným turistickým regionem. Proti dřívějším dobám se k lepšímu změnila grafická stránka i kvalita tisku, bohužel to však nelze říci o obsahové stránce, která je sice...

Sluneční osvícení oltáře kostela ve Vernéřovicích

01.01.2009 00:00
Barokní vernéřovický kostel sv. Archanděla Michaela již více než 280 let slouží věřícím, kterým poskytuje nejen duchovní útěchu, ale i neopakovatelné estetické zážitky barokní vyváženosti interiéru. Díky úctyhodné péči zdejších farníků a správce farnosti je kostel dostatečně zabezpečen proti...

Chráněná krajinná oblast Broumovsko

01.01.2009 00:00
Správu Chráněné krajinné oblasti Broumovsko vede RNDr. Jan Piňos. Broumovsko je svébytným územím, jehož neobyčejné přírodní krásy byly po staletí hospodářsky kultivovány a krajina obohacována o umělecké památky pod správou benediktinského řádu. Vyváženým obhospodařováním a hodnotným stavitelstvím...

Komunitní dům Broumovska - barokní fara v Heřmánkovicích

01.01.2009 00:00
Jednou za základen velkolepé akce letošního roku - Týdne pro Broumovské kostely - byla barokní fara v Heřmánkovicích, kterou za zůstatkovou cenu necelých dvěstětisíc korun zakoupilo po ročním jednání s římskokatolickou církví Collegium. Již čtrnáct dní před začátkem Týdne se sjelo několik desítek...

Kamenné kříže na Broumovsku po roce

01.01.2009 00:00
V Broumovsku 3-4/2000 jsem popsal existující i ztracené kamenné kříže v hranicích stejnojmenné CHKO, mezitím došlo ke dvěma změnám. Mohutný kamenný kříž (0105) u České Metuje se opět vrátil na své původní místo k silnici do Police nad Metují. Obyvatelé České Metuje za podpory svého Obecního úřadu...

Vižňovský zvon z roku 1601

01.01.2009 00:00
V letošním roce uplyne 400 let od odlití dodnes zachovaného zvonu zavěšeného ve věži zdejšího kostela svaté Anny, visí tiše na 6 ozdobných renesačních uchách zavěšených do staré dřevěné hlavy ve zvonovém patře věže v bytelné zvonové stolici. Na čepci je v reliéfu mezi ozdobnými pruhy nápis: KOMPT...
Záznamy: 41 - 50 ze 84
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>