Několik doplňků k článkům o Vernéřovicicích

01.01.2009 00:00

K nejvzácnější památce kostelu sv. archanděla Michaela je vhodné dodat, že uvedené rodiny mají i velkou zásluhu na tom, že byl kostel opatřen novou plechovou střechou, která ho chrání před nepřízní živlů. Vernéřovický kostel tím před lety získal velký náskok proti okolním kostelům. Obec také zřídila vnější noční nasvícení kostela. V kostele jsou uchovány nejstarší památky obce, náhrobník vernéřovického šolce B.Meissnera z roku 1579, který byl zobrazen v minulém čísle BN a velký renesanční zvon z roku 1600, který pochází ještě ze staré zvonice vedle původního dřevěného kostela, a který přežil všechny válečné rekvizice. Při nich přišla obec celkem o 9 zvonů. Tento velký zvon se také zařadil na seznam požadavků rebelujících sedláků v roce 1680: „aby na něj bylo zvoněno chudým zdarma“. Je rovněž nejstarším zvonem na Broumovsku. Článek o vernéřovických zvonech vyšel v Broumovsku č. 3. - 4. 2000.
Údržba velkého hřbitova ve stavu kdy většina hrobů nemá konkrétní vlastníky je pro obec velice nákladná. Touto chvályhodnou činností obce je v daných možnostech uchován otisk historie Vernéřovic. Záměr tehdejší obecní rady vytvořit důstojné pohřebiště pro širší okolí je zatím zachován a z malých lipek z přelomu 19. a 20 století jsou dnes úctyhodní velikáni. Bohužel na ostatních hřbitovech na Broumovsku byla již likvidace starých hrobů většinou provedena. Stále je hledáno vhodné řešení, jak uchovat historickou výpověď hřbitova a nadměrně nezatěžovat obecní pokladnu.
Situace památek u Vernéřovické studánky je složitější, poutní kostelíček se doufejme dočká slibované opravy, ale opravu potřebuje i kaplička nad studánkou a další zachovalá kaplička u turistické stezky. Definitivně zničeny jsou další 2 kapličky a křížová cesta. Své zázemí si u Studánky buduje i společnost Eldorádo, která zde provozuje letní tábory. Poutní kostelíček v loňském roce oslavil 100 let od slavnostního vysvěcení. Popis historie zdejšího poutního místa k tomuto výročí vyšel v časopise Dědictví koruny české 4/2004 a možná vyjde i v časopise Broumovsku.
Udržovaných kamenných křížů je v obci bohužel zatím jen pár, ostatní z původní množiny 28 drobných památek jsou zničené, poškozené, nebo neudržované. Chátrání těchto svědků minulosti je patrné při porovnání jejich stavu se stavem na starších fotografiích. Zájem o tyto památky začíná sílit až v posledních letech
Jmenovaný šolc Hans Göntzel patřil mezi organizátory selské rebelie v roce 1680 a byl za to uvězněn, ale už v následující zimě byl pro svůj věk propuštěn. Tato rebelie nastavila na několik desetiletí jasná pravidla mezi klášterem a poddanými, díky kterým byla zajištěna a stabilizována alokace prostředků na panství. To umožnilo klášteru později mimo jiné vystavět jedinečnou skupinu venkovských barokních kostelů.
Zájemci o podrobnější poznání historie Vernéřovic mohou nahlédnou na tento odkaz, kde je zveřejněno několik příspěvků z historie obce. Vernéřovice čekají na své objevení turisty. Kostel, hřbitov a další památky čekají na své objevení historiky a vlastivědnými badateli, kterým mají co nabídnout. Bohužel zub času, vandalové a zloději nás kousek po kousku ochuzují.

Michal Streubel.

 

(článek byl uveřejněn v Broumovských novinách číslo 6; verze před gramatickou korekturou)