Winterovo zvonařství - další nálezy

01.01.2009 00:00

Loňský magazín Broumovsko zveřejnil článek Pavly Jungmannové „Broumovský zvonař Oktav Winter“. Jeho podnik byl jedním z prvků dřívější hospodářské rozmanitosti Broumovska. Většina Winterových zvonů propadla díky svému „mládí“ rekvizicím obou Světových válek, proto na Broumovsku nenalezneme ani jeden zvon z jeho produkce. Z mnoha jeho zvonů dodávaných po celé střední Evropě zbylo jen několik kusů.
Při pátraní po osudech Winterových zvonů zůstáváme zpravidla odkázáni na písemné materiály, nejčastěji na záznamy v kronikách. Občas se podaří nalézt další doklady. Poslední nález pochází z Obecního úřadu v Rusavě na Moravě. Jde o česky psaný Winterův dopis s nabídkou (z 2-XI-1927) a účet pro Farní úřad v Rusavě (z 20-XII-1927). Tehdy byl v Broumově ulit zvon ze 151 kg zvonoviny s dolním průměrem 64 cm, který měl pořadové číslo 2723 a stál 2.871,54 Kč i s daní z obratu, která tehdy činila dvě procenta. Zvon byl zavěšen do zvonového patra věže kostela Povýšení sv. Kříže na Rusavě, kde byl o Vánocích roku 1927 zasvěcen sv. Václavu a sv. Ludmile. 14-IV-1942 byl tento zvon zrekvírován pro válečné účely.
Vysoké pořadové číslo zvonu na účtu znovu otevírá otázku počtu zvonů odlitých zvonařem Winterem v Broumově a později ve Strassu. Obě písemnosti jsou také ukázkou tehdejších obchodních zvyků a forem, podnikání v Broumově.

Michal Streubel.

 

(článek byl uveřejněn v Broumovských novinách číslo 2; verze před gramatickou korekturou)