„Koupím starý dům“ (který se mi zaplatí jeho sochařskou výzdobou a kamenickým prvky)

01.01.2009 00:00

Předkládám naším Váženým čtenářů příklad nakládání z památkami, které tvoří nedílnou součást kulturní krajiny naší země. Jde o příspěvek, který napsal šéf muzea v Broumově Miroslav Otte, a který byl zveřejněn v Broumovském zpravodaji číslo 12 v roce 2001:

Drancování kulturního inventáře města pokračuje

První starostí novopečeného majitele domu v Žižkově ulici bylo snesení a prodej dvou soch, zdobících atiku domu. Jedná se o dvě kamenné plastiky zobrazující ženské symbolické postavy, původně umístěné na objektu Nowotného barevny (po druhé světové válce Drutky). Budou vyvezeny do ciziny, stejně jako obrovské množství podobných pískovcových plastik z terénu, kamenných architektonických prvků historických staveb a součástí mobiliáře selských statků.

Podle mého názoru jde o významné selhání městských zastupitelů, kteří zásadně podcenili nutnost ochrany historického kulturního dědictví svého města.

Michal Streubel

(článek byl uveřejněn v roce 2002 v časopise Dědictví Koruny české; verze před gramatickou korekturou)