Můžete se přidat i vy

29.05.2011 20:56

Turisté v Čechách využívají hustou a kvalitní síť turistických značených cest, o jejichž značení se zodpovědně stará více jak sto let Klub českých turistů. Někteří uživatelé těchto cest se však z nedostatku úcty k dobrovolné práci odhazují na těchto cestách odpadky. Členové naší TJ se rozhodli, že na některých stezkách budeme mimo obce a chatové osady odpadky po nezodpovědných návštěvnících uklízet. O našich zkušenostech budeme na našich stránkách přinášet informace, přivítáme i zkušenosti o podobných aktivitách jiných spolků.