Společnost pro výzkum kamenných křížů

01.01.2009 00:00

 

Při muzeu v Aši pracuje dobrovolná Společnost pro výzkum kamenných křížů, která se zaměřuje na ochranu a evidenci drobných památek u nás. Sdružuje zájemce z řad odborné i laické veřejnosti o historickou a přírodní vlastivědu. Činnost Společnosti je založena na dobrovolné práci členů, kteří se o její výsledky vzájemně dělí. V počátcích Společnosti se badatelský zájem soustřeďoval ne relativně menší část drobných památek, na tzv. kamenné kříže, veřejnosti známější spíše po označením smírčí kříže. Výsledky práce Společnosti byly dvakrát publikovány v knize Kamenné kříže Čech a Moravy, která vyšla v roce 1997 a v roce 2001. Postupně se však badatelský zájem členů Společnosti rozšiřoval i na ostatní drobné památky, jejichž situace nebyla zejména na přelomu 80. a 90. let minulého století příznivá. Členové Společnosti vytrvale dokumentovali aktuální stav památek, realizovali a iniciovali množství oprav. Pátrali u pamětníků, v archivech a obecních kronikách po příbězích, které jsou s památkami spojené. Společnost se snaží oživit odkaz našich předků, který nám uložili do krajiny. Výsledky své práce publikují členové v článcích a knížkách, popularizují na výstavách, muzejních expozicích a přednáškách. Vydavatelé map a průvodců konzultují se členy Společnosti vlastivědnému obsahu. Badatelský zájem Společnosti se dnes zaměřuje zejména na kapličky, zvonice, monolitické kříže, křížové kameny, železné kříže, dřevěné kříže, sochy, boží muka, sv. obrázky, křížové cesty, kalvárie, památníky, pranýře, pamětní desky, hřbitovní památky, studny, kašny, milníky, vztyčené kameny, mezníky a další. Kromě toho Společnost poskytuje badatelský a informační servis, vede rozsáhlou specializovanou knihovnu a aktualizuje tématickou bibliografii. Mladší členové prezentují část výsledků práce Společnosti na Stránky o kamenných křížích, Stránky o kamenných křížích. Společnost se schází na pravidelném výročním setkání v ašském muzeu, vždy poslední sobotu v září.

Za 23 let činnosti naší Společnosti se podařilo zatím shromáždit informace o téměř pěti tisících drobných památkách, což představuje nejucelenější soubor evidence u nás. Další předností tohoto soupisu je jeho maximální otevřenost všem zájemcům. Každá položka znamená návštěvu lokality zaměření, fotodokumentaci a pátrání v pramenech. Zařazením do evidence nevznikají žádná nová práva ani povinnosti, je však zachycen stav památky v době evidence, umožněna možnost porovnání vývoje stavu objektu v čase a srovnání s ostatními evidovanými objekty. Jelikož drobné památky nemívají jinou ochranu než dobrou vůli lidí, slouží někdy evidence Společnosti i jako podklad k řešení přestupků spojených s vandalismem, nebo jako důkaz v trestním řízení při jejich zcizení. Cílem naší práce je mít evidenci drobných památek co nejúplnější, k tomu však povede ještě dlouhá cesta.

Naše Společnost ráda poskytne další informace a přivítá nové spolupracovníky. Pro prvotní evidenci a kontakt postačí stručný popis památky a místa s fotografií. V posledních letech registrujeme zvýšený zájem o drobné památky, kdy po době nezájmu, ničení a krádeží přichází postupně doba oprav a vznikají i památky nové. Iniciátory a podporovateli pozitivních změn bývají i obce a jiné části státní a veřejné správy. Mezi největší akce patří rekonstrukce stovek drobných památek realizovaná Národním parkem Šumava ve spolupráci s obcemi, nebo dokumentace a rekonstrukce drobných památek na Broumovsku, za spolupráce CHKO Broumovsko, místních obcí a dobrovolníků. Zachované drobné památky v udržované krajině jsou významným prvkem vazby k našemu domovu, ale i lákadlem pro turisty, kteří v takové krajině naleznou možnost příjemného odpočinku a budou se rádi vracet.

Kontakty:
muzeum Aš
správce soupisu drobných památek pan Adolf Kučera
autor článku

Michal Streubel

 

(článek byl uveřejněn v časopisu Moderní obec 4/2006, verze před gramatickou korekturou)