První památné stromy Jižního Města

01.01.2009 00:00

Staré jasany na dolním konci Starochodovské ulice se dočkaly statutu památných stromů. Jižní Město se dosud nemělo žádný památný strom, mohutný dub na kraji Kunratického lesa leží na katastru Kunratic, duby u rybníka Homolka v Milíčovském lese zase přísluší do Újezdu u Průhonic a většina ostatních původních stromů zanikla s výstavbou sídliště.
Jasany byly pravděpodobně vysazeny v druhé polovině 19. století. Jestli se o to zasloužil zdejší velkostatek, nebo obec Chodov je ukryto v archivech. Jasany tehdy ozdobily část původní často podmáčené staré formanské silnice kolem zdi „chodovského dvora“. Zdejší jasany pamatují ještě Chodov jako menší zemědělskou obec, její proměnu po 1. světové válce na moderní pražské předměstí, zánik hospodářského dvora u tvrze, spolu s většinou původních selských a hospodářských stavení Chodova a výstavbu ul. Türkova při výstavbě sídliště Jižní Město. Z celého stromořadí je za památné stromy vyhlášeno 9 jasanů. Některé stromy se mohou pyšnit výškou až 22 metrů a obvodem kmene 2,5 metrů. Jsou to tedy stromy vpravdě pamětní i dominantní.
20. října večer se sešli členové OS Chodov u křížku, aby společně s jasany oslavili Den stromů i jejich aktuální vyhlášení památnými stromy. Zvláštní díky patří těmto našim členům, kteří odevzdali na projektu nejvíc práce: Kateřině Zelenkové, Janě Skořepové a Jirkovi Štylerovi. Dík patří také obyvatelům okolních domů věnujících ve prospěch obce část svých práv. Nelze rovněž opomenout podporu a pomoc pracovníků Odboru životního prostředí UMČ Praha 11.

Michal Streubel
OS Chodov