Osmičky chodovského Sokola – krátká vzpomínka

01.01.2009 00:00

Stanovy Tělocvičné jednoty Sokol v Chodově byly sepsány z iniciativy litochlebského statkáře pana Václava Ženíška 8. dubna 1908 a byly následně odeslány na c. k. místodržitelství ke schválení. Ustavující schůze se konala 10. května v hostinci pana Josefa Černého „Na Sále“, dnes restaurace „28“. Úředně schválené stanovy došly zpět 14. května a od toho dne začala pravidelná cvičení chodovského Sokola v první „Sokolovně“, tehdy v sále hostince pana Černého.
V době první světové války, konkrétně 21. prosince 1915, došlo k rozpuštění Sokola, zabavení majetku a spálení dokumentů místní jednoty četníky. Po nucené přestávce obnovil Sokol v Chodově svojí činnost 17. listopadu 1918. Na bojištích 1. světové války ztratili chodovští Sokolové 11 bratrů.
Na svůj vrchol se chodovský Sokol dostává v roce 1938. V tomto roce se událo mnohé. Byl vytvořen zábavní odbor, který uspořádal 5. února šibřinky, 16. dubna podnikli Sokolové pochodové cvičení z Chodova do Průhonic a zpět. Dne 22. května při konání slavnostní valné hromady ke 30. jubileu Sokola v Chodově byla oficiálně otevřena nová Sokolovna stavěná od roku 1937 stavitelem Václavem Černým. K této příležitosti byl vydán i pamětní odznak. Chodovští sokolové se zúčastnili X. župního sletu v Dobříši 5. června a X. Všesokolského sletu od 3. do 6. července v Praze. Podzim, následné jaro a další válečné roky však nejen chodovskému Sokolu přinesly mnoho utrpení. Chodovští Sokolové ztratili v II. světové válce 4 bratry.
Po obnovení činnosti v roce 1945, kdy narostl počet členů chodovského Sokola na 320. Ti si pořídili horskou chatu na Horním Mísečkách v Krkonoších, kde byly pořádány nezapomenutelné letní tábory. Místní Sokol se pod vedením zkušených činovníků dále zdárně rozvíjel do roku 1948. V tomto roce uspořádali v Sokolovně slavnostní shromáždění ke 40. výročí, ke kterému byl vydán pamětní sborník a uspořádána výstava. Chodovští Sokolové se v tomto roce také zúčastnili slavného XI. Všesokolského sletu v Praze konaného od 19. do 27. června. Po tomto posledním masovém vystoupení veřejnosti proti nastupujícímu totalitnímu režimu nastává pro Sokoly v Chodově na dlouhou dobu temno. V 50. letech pohltila sokolskou myšlenku komunistická idea „sjednocené tělovýchovy“ a snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila normalizace.
Třetí vzkříšení Sokola v Chodově proběhlo 29. ledna 1991. V roce 2008 uspořádala TJ SOKOL Chodov výstavu s ohlédnutím do historie, článek paní x.
I po 100 letech se dnešní TJ SOKOL Chodov, jako samostatná tělovýchovná jednota snaží aktivně přispívat k rozvoji tělovýchovy a občanské společnosti obyvatel, jimž osud určil žít v Chodově a na Jižním Městě.

Michal Streubel