Obyvatelé Jižního Města si drobných památek váží

01.01.2009 00:00

Pražské Jižní Město je velké panelové sídliště, které téměř úplně překrylo původní krajinu. Představa Jižního Města jako lokality s drobnými památkami se zdá téměř neskutečná, ale přesto jich zde několik nalezneme. Jdou, pravda spočítat na prstech, ale možná právě proto jsou ve srovnání s podobnými památkami jinde v dobré kondici, udržované a vážené. Jde o barokní sokl po soše sv. Isidora (socha ztracena před vznikem Jižního Města) s malým kamenným křížkem, dva pomníky obětem světových válek (z původních obcí Chodov a Háje), dva litinové křížky, prostorovou kapličku sv. Jana Nepomuckého a historickou pumpu staropražského typu. Všechny tyto památky mají své opatrovatele z řad obyvatel i místní radnice. Péče o ně patří k běžnému životu Jižního Města. Nečerpají se na ní nadační granty, ani nesvoláváme dobrovolníky z celého světa. Památky a okolí jsou vždy pečlivě udržované. Zejména kaple a křížky se stávají předmětem osobních proseb a prostředníky spojení s duchovní sférou. Často bývají ozdobeny řezanými květinami a svíčkami, někdy se u památek pořádají různé malé oslavy.
Naposledy jsme se sešli u litinového křížku v Bartůňkově ulici. Kříž byl postaven z prostředků, které získali sedláci z Chodova jako náhradu za pobyt vojska v obci v roce 1866. Náhrada se vlekla a byla tak malá, že dělením mezi jednotlivé sedláky by z ní nezbylo skoro nic. Proto se chodovští rozhodli náhradu nedělit a vystavět za tyto prostředky na místě starého dřevěného nový litinový křížek na kamenném podstavci s letopočtem 1868. Odpoledne 27. září se u něho, v rámci oslav 30. výročí Jižního Města, konalo za účasti starostky Prahy 11 paní Marty Šorfové, malé připomenutí 140.výročí prusko rakouské války. S historií nás seznámil kronikář Jižního Města Dr. Jiří Bartoň, paní starostka připomněla současnost a po motlitbě předsedy občanského sdružení Chodov Jiřího Štylera následovala čestná salva. Akce u křížku se zúčastnila také skupina přátel vojenské historie. Mohli jsme zde shlédnout ukázku dobových uniforem a zbraní rakouských a pruských vojáků. Příslušník pražské městské gardy nám připomněl, že byly v historii Prahy chvíle, kdy po útěku státních orgánů zde zbyla jako jediná organizovaná moc - městská samospráva. Sympatické také bylo, že křížek posloužil ve svém běžném kabátě, nic se nemuselo narychlo opravovat, restaurovat a uklízet.
Od Pruského křížku přítomní přešli na konec ořechové aleje v ulici U Kolonie, kde paní starostka slavnostně přivítala nově opravenou historickou pumpu. Jde o jednu s mála zachovaných velkých pump staropražského typu v Praze. Litinová pumpa má ozdobnou hlavici, výtokové hrdlo i páku. Pumpu zřídilo v Chodově ve 30. letech dvacátého století město Praha, když zde vystavělo tzv. Pražské domky. Původně byly v Chodově tyto pumpy dvě, druhá z dnešní ulice Pod Vodojemem se před lety ztratila. Chodovská pumpa je ukázkou, že i obyčejné věci mohou mít své kouzlo. Po zavedení vodovodu ztratila pumpa svůj účel a postupně podléhala zubu času, ztratilo se výtokové hrdlo a silně trpěla korozí. Díky vytrvalému úsilí místního kronikáře a několika obyvatel byla letos nákladem Úřadu MČ Prahy 11 historická pumpa zrekonstruována a osazena zpět firmou, která na Jižním Městě pečuje o zeleň. Vodu však již dnes opravená pumpa z hygienických důvodů nečerpá. Obdivovatelům drobných památek a historického pražského mobiliáře lze návštěvu Jižního Města doporučit.

Michal Streubel