Nezveřejněné články o některých mých cestách

19.03.2009 00:00

Na jaře roku 1997 jsem se snažil o zveřejnění článku o níže uvedené cestě v časopisu Turista vydávaným KČT (Klubem českých turistů). Podle redakce měl být článek co nejstručnější. Po zkrácení nebyl uveřejněn – pro odlehlost místa kam naši turisté stejně nejezdí. Článek se po zkrácení nelíbil i mě, asi byl odmítnut právem. Zjistil jsem, že na internetu se mé články občas staly přece jen inspirací pro zájemce o turistiku v zajímavé krajině a hodnotné přírodě, proto zde budu zveřejňovat některé mé akce. Nemusím v nich tak nic krátit.