Nationalpark Berchtesgaden – skvost rozmanité horské přírody

19.03.2009 00:00

Berchtesgadenské Alpy se rozkládají na území Spolkové republiky Německo a Rakouska. V Rakousku leží nejvyšší hora těchto Alp – Hochkönig (2.941 m) s malým ledovcem kolem vrcholu. Na rakouské straně se rozkládá více než 30km dlouhá a až místy 10 km široká, divoká, krasová plošina o průměrné výšce přes 2.100 m, ze které vystupuje několik krásně tvarovaných vrcholů. Celý komplex tamních hor se nazývá Salzburgské Alpy.

Na německé straně leží tak zvaný Alpenpark o rozloze 460 km2, přibližně na území bývalého klášterního proboštství Berchtesgaden. Uvedený prostor charakterizuje zeměpisná odloučenost i dějinná samostatnost a byl proto předurčen ke vzniku chráněného území. Severní část Alpenparku tvoří tzv. předpolí,ve kterém se rozkládají jednotlivé obce Ramsau, Schönau am Königsee a další   společně s městečkem Berchtesgaden, které již na svém území vhodnou nabídkou na využití volného času a dalšími službami rekreantům a výletníkům soustřeďují značnou část jejich aktivit do této části.

Vlastní Národní park – Berchtesgaden s rozlohou 210 km2 se rozkládá na jižní straně až k rakouské hranici převážně ve vysokohorském terénu s horskými skupinami HoherGöll,Watzmann, Hochkönig, Reiteralm a dalšími. Krajinu doplňuje jezero Königsee (604m) o ploše 5,2km2, jeho délka 7,7 km mezi horskými stěnami místy působí jako fjord. Jezero je využíváno pro turistický provoz flotilou lodí na elektrický pohon. Terén se od hladiny jezera zvedá velmi strmě, nejstrměji východní stěnou hory Watzmann (2.713 m). Obtížný nástup do vysokohorských partií do jisté míry chrání zdejší přírodu před nadměrným přílivem výletníků. Napomáhá tomu i lanovka na vyhlídkovou horu Jenner (1.874m), která výletníky i svým tvarem přitahuje a kteří se pak při sestupu mohou rozptýlit po velmi dobře udržované síti širokých cest k velkému počtu dobře zásobovaných chat. Pro lidi na dovolené je v celé oblasti Alpenparku organizováno velké množství nejrůznějších, akcí, včetně vlastivědných vycházek na nenáročných trasách, ale i celodenních výletů, které organizuje a vede Informační středisko Národního parku v Königsee. V tomto středisku mohou zájemci v malém promítacím sále sledovat zajímavé filmy o Národním parku, zdarma lze získat široké množství propagačních, ale i odborných materiálů,příkladný je i ochotný,přátelských přístup zaměstnanců. Za zmínku stojí i neokázalé, ale funkční umístění Informačního střediska v části restaurované budovy bývalé železniční stanice. Zdá se ,že finanční prostředky jsou investovány hlavně do návštěvníků, na jejich výchovu a informovanost.

Našim turistům lze oblast vřele doporučit, zejména pokud již mají zkušenosti a našli zalíbení ve Vysokých Tatrách, tak je tato oblast mile překvapí. Velikostí je Alpenpark přibližně stejně velký jako TANAP, terén je zde v nástupech strmější, celá oblast je vápencová, což prospívá vegetaci. Vysokohorská zvířena je zde rozšířena o kozorožce,supa bělohlavého,uměle je vysazen sup bradatý, žije zde bělokur horský, s kamzíky se zde setkáte již v pásmu lesa. Začátkem devadesátých let m.stol. bylo možno přímo z tur.cesty od obce Hinterschönau k Wimbachgrieshütte pozorovat hnízdění orla skalního.   

Do oblasti Národního parku se dostanete nejlépe autem přes Linec a Salzburg, odkud je to přes německou hranici ke Königsee již pouhých ca 30 km. Celkem je to z Českých Budějovic ca 280 km. Do Berchtesgadenu vede i železnice.Po příjezdu do výchozích ,výše jmenovaných ,obcí je nutné počítat s ca 4-7 hodinami na výstup na některou z výchozích chat na nástupových trasách k vrcholům nebo k okružným túrám.

Závěrem několik návrhů s východiskem Königsee a Schönau.pochopitelně je možné vybrat mnoho jiných pěkných túr.

Vícedenní túry:

Watzmann (vrchol Hocheck 2.651 m)

Východisko chata Watzmannhaus(1.928 m)

Přechod hlavního hřebene Watzmannu (Hocheck, Mittelspitze (2.713 m),Südspitze (2.712 m)

Východisko chata Watzmannhaus,sestup na Wimbachgrieshütte (1.126 m). Pouze pro velmi zkušené a zdatné vysokohorské turisty a za dobrého počasí. 

Grosser Hundstod (2.593 m)- hraniční hora s Rakouskem

Východisko chata Wimbachgrieshütte,po výstupu možno přespat na chatě Ingolstädter-haus (2.119m)ca 1 km na rakouské straně. Z této chaty lze další den pokračovat na Funtenseehaus(1.630 m)u jezírka Futensee.Krajinářsky velice pěkné, stejně jako strmý sestup kolem jezera Grünsee na salaš Salletalm a k přístavišti lodí na jižním konci jezera Königsee. 

Schönfelderspitze (2.653 m)

Výstup na tento vrchol raději s dvojím přenocováním na náhorní plošině Steinernes Meer. Dobré východisko je chata Riemanshaus (2.177 m), která je od chaty Ingolstädterhaus vzdálena dvě a půl hodiny a leží rovněž v Rakousku. Výstup je vhodný pro zkušené vysokohorské turisty, btížná místa jsou jištěna. 

Jednodenní túry             

Okružní trasa nad východní stranou jezera Königsee

Königsee(604 m), jezírko Seeleinsee pod horou Kahlersberg,dále krásnou odlehlou oblastí Röth pod horou Teufelshorn k salaši Wasseralm (1.418m), kde lze i nouzově přespat. Od chaty lze pokračovat několika směry. Při okružní trase je možno volit i zajímavý sestup po strmé jištěné stezce-Röthsteig vedoucí stěnou z výšky 1.400 m na výšku 620 m k hladině jezera Obersee.Sestup vyžaduje plné soustředění. Od jezera vede cesta k přístavišti lodí na jižní straně jezera Königsee. 

Hohes Brett (2.394 m) příp.ještě Hoher Göll (2.520 m)

Při výstupu je možno použít lanovku na Jenner (1.802 m).Výstup na Hohes Brett je zajištěn. Trasa na Hoher Göll pokračuje z vrcholu dále po mírně stoupajícím hřebenu, ale s velmi strmými srázy, proto pouze za dobré viditelnosti. 

Grünstein (1.364 m)

Königsee (604 m),velmi dobrý vyhlídkový bod,sestup např.přes Kührointalm

Doporučené mapy:

Freytag-Berndt Berchtesgadnerland – Salzburger Kalkalpen 1:100 00 

Spezialkarte - Berchtesgadner Alpen 1: 40 000

Vydavatel: Anton Plenk, Berchtesgarden