Město Pacov a okolí

01.01.2009 00:00

Turistický průvodce z roku 1910 od Ferdinanda Pakosty

Kulturní osvětový spolek zajistil po 95 letech druhé vydání Pakostova průvodce. Zachovali jsme text i fotografie z roku 1910, pouze jsme z technických důvodů změnili formát a řazení fotografií. Navazujeme na loňská kulatá Pakostova výročí (1884-1914), vzpomenutá v Pelhřimovském muzejním sborníku a regionálních a vlastivědných periodikách.
Opětovným vydáním chceme uctít památku Ferdinanda Pakosty a připomenout ho pacovské i širší veřejnosti, jako historika, profesora, intelektuála, vlastence, publicistu, redaktora, divadelního nadšence, propagátora pokrokových myšlenek a pacovskéko patriota. Obdivuji jeho dílo, které stihl v krátkém čase. Svojí pílí nám všem nasadil laťku hodně vysoko. Kde všude je možné nalézt jeho stopy? Co o něm vlastně dnes víme? Že založil v Pacově muzeum, kde je také připomínán, že byl historik že je po něm v Pacově pojmenovaná ulice a v Berouně park. Ferdinand Pakosta patřil do té skupiny tehdejších aktivních středoškolských profesorů, ovlivněných profesorem Masarykem, jejichž činy pomáhaly pokroku v naší zemi.
Nelze nevzpomenout Ferdinanda Pakostu - propagátora Pacova jako turistického cíle. V turistice viděl již před 100 lety další příležitost rozvoje rodného města. Tato jeho myšlenka zůstává platná i dnes. K jejímu naplňování docházelo postupně a částečně. Odbor KČT byl v Pacově založen v roce 1929, byly vyznačeny turistické cesty, z Valchy se stalo centrum individuální rekreace. Dnes jsou v Pacově dva aktivní odbory KČT a jeden odbor TOM. Je dobré si připomenout, že na začátku této cesty byl Ferdinand Pakosta a jeho přátelé. Pravdou však také je, že Pacov a okolí zatím postrádá současného obsáhlejšího průvodce pro turisty a některá popisovaná místa se zásadně změnila, např. zámecké parky v okolí Pacova.
Cílem průvodce je také představit Pacov našich prababiček a pradědů, tak jak ho ve svých statistických záznamech před 100 lety Ferdinand Pakosta zachytil. Jde o jedinečný otisk toho, jak se zde naši předci dokázali otáčet, jak využívali možností širokého středoevropského trhu a celní unie, ke které tehdy České království patřilo. Nábytkářství, kotlářství, lihovary, obchod s dobytkem to byly silné obory tehdejšího pacovského hospodářství. I pro dnešek, kdy se trhy otevřely mohou být tyto informace inspirující, například tehdejším přetvářením primární zemědělské a lesní produkce do výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Téma historie pacovského hospodářství by si jistě zasloužilo další pozornost.
Z obecnějšího pohledu bychom rádi znovu vydáním této publikace doplnili současnou nabídku informací o Pacově pro místní i pro návštěvníky. Náš spolek by dál rád v rámci své vlastivědné činnosti podporoval Pakostovu bibliografii. Chtěli bychom také v dohledné době iniciovat vytvoření internetových stránek věnovaných osobě Ferdinanda Pakosty.

Michal Streubel

Kulturní osvětový spolek

(článek byl uveřejněn v v Listech Pelhřimovska, Dědictví koruny české a infoservru Pacov_info; verze před gramatickou korekturou)