Konec zimní sezóny s Alešem - Lyžcem

01.01.2009 00:00

 

V časopise Turista 1/98 jsme si přečetli článek o čistém životě velkého turisty a lyžaře Josefa Aleše - Lyžce. Inspiroval nás k návštěvám jeho hrobu v Bosni u Mnichova Hradiště pří zimních táboření u hradu Valečov v letech 1998, 1999 a 2000.
Každým rokem končí naše TJ zimní sezónu začátkem května běžkováním na Labské louce. Při této příležitosti vzpomínáme na akce uplynulé sezóny a přitom přišla řeč i na historii lyžování u nás. Ihned nám přišel na mysl Aleš- Lyžec. Vlastně i díky němu se po našich horách proháníme na lyžích. Úctu zaslouží jeho tvořivý a plný, přesto však skromný a zásadový život, jeho současníky bohužel nedoceněný. Rozhodli jsme se proto na zpáteční cestě do Prahy navštívit jeho hrob. Byl to zvláštní zážitek. Parkujeme auto s lyžemi na střeše pod kvetoucími stromy a na Lyžcův hrob v ostrém zapadajícím slunci dáváme vázičku petrklíčů a sasanek a zapalujeme svíčku. Letos tedy pro naši TJ skončila úspěšná zimní sezóna večer 6. 5. 2000 v Bosni. Děkujeme všem horským patronům.
Josef Aleš – Lyžec se jistě nebude zlobit, když místo jeho posledního odpočinku po celoživotní tůře budou navštěvovat i další lyžaři a turisté. Jeho památka by si zasloužila více informací o něm v turistické literatuře i odbočku z turistické značky z Valečova s informací na místě.

Michal Streubel
TJ CONDOR PRAHA

 

(článek byl uveřejněn v Aktuálních informacích ATJSK 3/2000, verze před gramatickou korekturou)