Dříve než pošta byla v Chodově spořitelna

01.01.2009 00:00

Po dlouhou dobu byl Chodov zemědělskou obcí, která se však v polovině 20. století postupně přeměňovala na moderní pražské předměstí. Rostoucí počet obyvatel, rozvoj řemesel, obchodu a služeb si žádal přiblížení poštovních a peněžních služeb. Na jejich získání pro Chodov se od 30. let minulého století soustřeďoval tým pana starosty Vincence Buzka. Obvyklé průtahy ústředních orgánů, umocněné dusivou atmosférou pozdější okupace, však tyto snahy brzdily.
Chodovští obyvatelé si dokázali poradit a poštovní služby byly od roku 1944 poskytovány v provizorních prostorách ve stodole pana Ženíška, kam byl přistaven poštovní vůz. Skutečná kamenná pošta v Chodově však byla otevřena až v roce 1952. Ve stejném roce před 55 lety ovšem nedobrovolně ukončila samostatnou činnost Chodovská spořitelna, která po pečlivých přípravách zahájila provoz již v roce 1941. Tento místní lidový peněžní ústav zahájil svoji činnost 9. března 1941 pod názvem „Chodovská záložna v Chodově, zapsané společenstvo s neobmezeným ručením“. Kromě přijímání vkladů a poskytování úvěrů se tento peněžní ústav zaměřoval i na zprostředkování platebního styku, spojeného se splátkami hypoték, platbami do jiných peněžních ústavů, placení Pražským elektrickým podnikům a podobně. Přestože tato záložna existovala ve velmi složité historické době, vždy zdárně prosperovala a její bilance jsou odrazem tehdejších obchodních úspěchů chodovských hospodářů a živnostníků.
O činnosti záložny je zachováno relativně velké množství archiválií, jež jsou zpracovány v rámci vlastivědné činnosti OS Chodov, které ve spolupráci s partnerskými vlastivědnými spolky chystá malé připomenutí zaniklého místního lidového peněžnictví.

Michal Streubel
psáno v roce 2007