50 let státní ochrany Chodovské tvrze

01.01.2009 00:00

V sobotu 3. května 2008 uplynulo 50 let od nabytí platnosti Zákona o kulturních památkách číslo 22/1958. O toho dne stát chránil i tvrz v Chodově (tehdy u Prahy), jelikož v té době bylo památkou dle zákona vše, co splňovalo podmínky "památky", jen některé se zapisovaly do seznamů kulturních památek. Na formální zapsání Chodovské tvrze do státního seznamu nemovitých kulturních památek dnes vedeného Národním památkovým ústavem došlo k 31. prosinci 1965, zřejmě na základě usnesení Školské a kulturní komise ONV Praha-západ z listopadu 1964. Objekt je dnes u Národního památkového ústavu evidován pod názvem „tvrz chodovská“ s číslem 40786/1-1682. Tehdejší zápis reagoval na připomínky místních obyvatel, kteří s obavami sledovali zhoršující se stav objektu od počátku padesátých let. Jen nejnutnější opravy a zajištění objektu si v 60. letech žádaly nejméně 50 tisíc Kčs. Tyto prostředky se však nepodařilo získat.
V uplynulých padesáti letech se tvrz i její okolí zásadně změnilo. Nejprve byla zanedbanou dílem hospodářskou a dílem obytnou budovou ve dvoře oddělení Státního statku Říčany, později JZD Chodov. Po zrušení zdejší zemědělské výroby v souvislosti se stavbou vodovodu z Želivky a sídliště se postupně dále měnila i s objekty hospodářského dvora v ruiny. V letech 1970 až 1971 provedl v chátrající tvrzi a zpustlém hospodářském dvoře archeolog Muzea Hlavního Města Prahy pan Václav Huml archeologický průzkum. Následně byl dvůr okolo tvrze, s barokními hospodářskými objekty, zbořen při výstavbě Türkovy ulice, stejně jako podstlaná část původního Chodova a Litochleb. Byly zasypány zdejší rybníčky a východně od tvrze vyrostly panelové domy nového sídliště. Teprve po více jak čtvrt století od vydání památkového zákona začala v roce 1984 úspěšná a citlivá rekonstrukce zbylého zuboženého objektu, aby v roce 1988 mohl být předán pod názvem Chodovská vodní tvrz tehdejšímu Kulturnímu domu Jižní Město. Okolo tvrze, vzhledem spíš zámečku, vznikl také malý parčík.
Později se Chodovská tvrz stala samostatným kulturním domem a dnes je vlajkovou lodí kultury na pražském Jižním Městě. Letos má Chodovská tvrz získat efektní noční nasvícení a chystají se dílčí opravy. V sousedství tvrze vyrůstá rozsáhlý nový park. Je příjemné konstatovat, že je o památku dobře postaráno a proměny jejího okolí jsou a budou snad již jen k lepšímu.

Michal Streubel